Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mynediad

Cynllun Hynt

Eicon Hynt
Cynllun cenedlaethol sy'n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt', er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson.

Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant, ac mae pob theatr a chanolfan gelfyddydol yn rhan o'r cynllun. Nodwch mai dim ond drwy ffonio 07391 791934 neu mewn person y gellir archebu tocynnau ar Hynt.

Ewch i Hynt i gael mwy o wybodaeth am y cynllun a sut i ymuno.

Gwybodaeth am Ostyngiadau a Chonsesiynau

Gwybodaeth Lawn – Canllaw Mynediad Neuadd Dewi Sant 

Stori Weledol
Mae yna Stori Weledol yn gymorth i chi pan rowch dro am Neuadd Dewi Sant.  Ei diben yw helpu i baratoi ymwelwyr ar gyfer profiad newydd ac i ymgynefino â’r amgylchfyd. Cliciwch yma (pdf).   

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Anabl parhad

I Godi a Gollwng cwsmeriaid y Neuadd, ewch i Stryd Wharton (mae Waterstones a Howells i’w cael ar ben y stryd), sydd tua chan medr o’r oedfan.

Eicon y Swyddfa DocynnauOs oes gennych ofynion eistedd penodol rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau.  

Eicon defnyddiwr cadair olwynMae cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau gwastad, cyfleusterau tai bach (yn y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a chownteri lefel isel yn y Swyddfa Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar Lefel 3. Caiff defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith gadw seddi yng nghefn y stalau am bris y tocyn rhataf sydd ar gael, a bwrw’u bod ar gael, i’r perfformiad. Efallai y caiff cwsmeriaid a chanddyn nhw anawsterau cerdded mai seddi’r stalau ydi’r hawsaf i fynd iddyn nhw.

Eicon system is-gochMae system is-goch ar gael yn yr awditoriwm (ac eithrio Rheng 5) a gellir ei defnyddio gyda chymorth clyw neu hebddo. Cofiwch roi gwybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau.

Eicon â nam ar ei olwgMae gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael mewn fformatau Braille a phrint bras o’r ddesg ar lawr gwaelod y Neuadd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd a Sefydliad y Deillion Caerdydd. I gael eich copi eich hun rhowch ganiad i’r Adran Farchnata ar 029 2087 8542.

Eicon cŵn tywysMae croeso i gŵn tywys. Cofiwch roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau. 

Ymuno â'r rhestr bostio