Tocynnau Theatr

Beth am roi Tocynnau Theatr yn anrheg arbennig iawn at unrhyw achlysur?

Tocynnau rhodd cenedlaethol y gellir eu defnyddio mewn mwy na 240 o leoliadau gan gynnwys y Theatr Newydd, a holl theatrau West End Llundain ydy Tocynnau Theatr. 

Gellir eu defnyddio ar gyfer pob math o gynhyrchiad - sioeau cerdd poblogaidd, y dramâu gorau, operâu, pantomeimiau, bale clasurol - chi biau'r dewis.

A chan nad oes rhaid eu defnyddio erbyn unrhyw ddyddiad penodol,  maent yn rhodd berffaith i unrhyw un... ar unrhyw adeg. Rhowch gyfle iddynt weld y sioe o’u dewis, ar adeg o’u dewis gyda Thocynnau Theatr.

Am ragor o wybodaeth rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio