Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tocynnau Theatr

Beth am roi Tocynnau Theatr yn anrheg arbennig iawn at unrhyw achlysur?

Tocynnau rhodd cenedlaethol y gellir eu defnyddio mewn mwy na 240 o leoliadau gan gynnwys y Theatr Newydd, a holl theatrau West End Llundain ydy Tocynnau Theatr. 

Gellir eu defnyddio ar gyfer pob math o gynhyrchiad - sioeau cerdd poblogaidd, y dramâu gorau, operâu, pantomeimiau, bale clasurol - chi biau'r dewis.

A chan nad oes rhaid eu defnyddio erbyn unrhyw ddyddiad penodol,  maent yn rhodd berffaith i unrhyw un... ar unrhyw adeg. Rhowch gyfle iddynt weld y sioe o’u dewis, ar adeg o’u dewis gyda Thocynnau Theatr.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444 neu ewch i’r wefan Tocynnau Theatr.

Tocynnau Theatr

Ymuno â'r rhestr bostio