Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tocynnau Theatr

Beth am roi Tocynnau Theatr yn anrheg arbennig iawn at unrhyw achlysur?

Tocynnau rhodd cenedlaethol y gellir eu defnyddio mewn mwy na 240 o leoliadau gan gynnwys y Theatr Newydd, a holl theatrau West End Llundain ydy Tocynnau Theatr. 

Gellir eu defnyddio ar gyfer pob math o gynhyrchiad - sioeau cerdd poblogaidd, y dramâu gorau, operâu, pantomeimiau, bale clasurol - chi biau'r dewis.

A chan nad oes rhaid eu defnyddio erbyn unrhyw ddyddiad penodol,  maent yn rhodd berffaith i unrhyw un... ar unrhyw adeg. Rhowch gyfle iddynt weld y sioe o’u dewis, ar adeg o’u dewis gyda Thocynnau Theatr.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934 neu ewch i’r wefan Tocynnau Theatr.

Tocynnau Theatr

Ymuno â'r rhestr bostio