Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cefnogwch Ni

Neuadd Dewi Sant

Mae hyn yn adeg anodd iawn i ddiwydiant y celfyddydau.Y gefnogaeth wych mae ein cyngherddwyr triw yn dal i’w rhoi i ni ydi gwaed einioes yr oedfan ac mae’n hollbwysig o ran ymorol ein bod yn gallu cynnig i chi’r un dewis eang ac amrywiol o ddifyrrwch a pharhau ein gwaith cymuned a fawrbrisir unwaith y bydd yn ddiogel i ni ailagor. 

A fyddech chi’n ystyried rhoi rhodd i Neuadd Dewi Sant? Os felly, dewiswch y swm isod neu nodwch eich swm eich hun.

Mae eich rhodd yn werth y byd i ni ac mae pawb yn Neuadd Dewi Sant yn ei gwerthfawrogi’n aruthrol.

Ymuno â'r rhestr bostio