Dewch yn Gyfaill

Archebu blaenoriaethol

Gewch chi elwa ar archebu blaenoriaethol y Cyfeillion - ymorol am y Seddi Gorau ac achub y blaen ar y cyhoedd i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau Neuadd Dewi Sant. 

Y llyfryn deufisol

Gewch chi ein llyfryn deufisol trwy’r post o flaen y cyhoedd, gydag ymorol eich bod yn un o’r cyntaf i wybod am sioeau i ddod. (Os oes rhaid i sioe fynd ar werth ar fyr rybudd, lle bo modd byddwn yn cadw dogn o docynnau wrth gefn ar gyfer y Cyfeillion. 

Gostyngiadau

Arbedwch chi arian â gostyngiadau arbennig y Cyfeillion ar lawer o’r cyngherddau a’r digwyddiadau yn Neuadd Dewi Sant. 

Disgowntiau Bwyd a Diod

Gallwch fwynhau gostyngiad o 10% oddi ar fwyd a diod o’n barrau.  Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dangos eich cerdyn aelodaeth Cyfaill dilys cyfredol wrth brynu rhywbeth.

Cerdyn Aelodaeth

Fe fyddwch chi’n ddethol a chennych eich cerdyn aelodaeth eich hun.

Dewch i deimlo Gwefr Neuadd Dewi Sant!

Mae’n costio £20 (gyda llyfryn digidol) neu £25 (gyda llyfryn digidol a thrwy’r post) i ddod yn un o Gyfeillion Neuadd Dewi Sant am flwyddyn, a gallwch ymuno naill ai drwy brynu ar lein (cofiwch fod gofyn i chi gofrestru cyfrif ar lein cyn prynu) neu roi caniad i’n Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 

Eisoes yn Gyfaill?

Mewngofnodwch yn mewngofnodi i weld/lwytho i lawr eich llyfryn electronig deufisol newydd (PDF) bythefnos cyn y cyhoedd.  Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, mae’r botwm ‘Llwytho i Lawr y Llyfryn' ar far cwymplen ucha’r porwr (ar yr ochr dde).Cliciwch arno i agor y llyfryn i’w weld neu’i gadw.

Ymuno â'r rhestr bostio