Dewch yn Gyfaill

Archebu blaenoriaethol

Gewch chi elwa ar archebu blaenoriaethol y Cyfeillion - ymorol am y Seddi Gorau ac achub y blaen ar y cyhoedd i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau Neuadd Dewi Sant. 

Y llyfryn deufisol

Gewch chi ein llyfryn deufisol trwy’r post o flaen y cyhoedd, gydag ymorol eich bod yn un o’r cyntaf i wybod am sioeau i ddod. (Os oes rhaid i sioe fynd ar werth ar fyr rybudd, lle bo modd byddwn yn cadw dogn o docynnau wrth gefn ar gyfer y Cyfeillion. 

Gostyngiadau

Arbedwch chi arian â gostyngiadau arbennig y Cyfeillion ar lawer o’r cyngherddau a’r digwyddiadau yn Neuadd Dewi Sant. 

Disgowntiau Bwyd a Diod

Gallwch fwynhau gostyngiad o 10% oddi ar fwyd a diod o’n barrau.  Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dangos eich cerdyn aelodaeth Cyfaill dilys cyfredol wrth brynu rhywbeth.

Cerdyn Aelodaeth

Fe fyddwch chi’n ddethol a chennych eich cerdyn aelodaeth eich hun.

Dewch i deimlo Gwefr Neuadd Dewi Sant!

£18.00 yn unig yw pris dod yn Gyfaill i Neuadd Dewi Sant, a gallwch chi ymuno trwy ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444 neu drwy argraffu a chwblhau’r ffurflen gaisa’i dychwelyd i:

 

Ymuno â'r rhestr bostio