Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Technegol

Croeso

Dylech gael yn yr adran yma’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen os ydych yn dod â chynhyrchiad i Neuadd Dewi Sant. Ynghyd ag amlinell o’n harferion gweithio, rydym hefyd wedi cynnwys set o ddiagramau technegol, a rhagofynion sain a goleuo yn ogystal â phytiau eraill o wybodaeth fuddiol. Cofiwch ddarllen popeth yn ofalus oherwydd dylai hyn ateb llawer o’ch cwestiynau. Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi cyn bo hir!

 Staff Llwyfan Technegol

David Walker - St David's Hall Technical Stage Manager  

Paul Jones - St David's Hall Deputy Technical Stage Manager

Gwilym Pugh - St David's Hall Stage Technician

Hristo Takov - St David's Hall Stage Technician

Ar gyfer gwybodaeth am ein harferion gwaith, ewch i’r dudalen Arferion Gwaith Technegol Diogel.

Ewch i’r dudalen Diagramau a Rhagofynion i gael rhestr o ddiagramau a darluniadau technegol.

Ymuno â'r rhestr bostio