Disgowntiau a Thocynnau Mantais

Tocynnau Mantais Safonol

Efallai y bydd rhai neu bob un o’r disgowntiau yma ar gael ar gyfer rhai digwyddiadau: Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Plant dan 16, Myfyrwyr, *Pobol dros eu 60, Pobol anabl (ynghyd ag un cydymaith), Pobol ddigyflog, Deiliaid cardiau  ac Aelodau Corfforaethol. Dim ond un disgownt gewch chi’i ddefnyddio ar bob tocyn ac mae gofyn prawf o’ch statws. Cofiwch ddweud pa ddisgownt rydych chi’n ei hawlio pan fyddwch chi’n codi tocynnau.

Nodwch y byddai’n rhaid i chi ddewis tocyn ar gyfer y person Anabl a’i gydymaith wrth hawlio’r consesiwn hwn gan nad yw tocyn y cydymaith yn cael ei gynnwys yn awtomatig.

Caiff defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd ag un cydymaith) godi tocynnau’r stalau am bris y tocyn rhataf i sioeau sy’n dangos y gostyngiad yma. Dydi llefydd cadeiriau olwyn ddim bob amser ar gael a dylid eu harchebu nhw trwy’r Swyddfa Docynnau, nid ar lein, i ymorol am gwrdd ag anghenion penodol cwsmeriaid. 

Tocynnau myfyrwyr

Mae tocynnau myfyrwyr ar gael am hanner pris i gyngherddau cerddorfaol yng Nghyfres Cyngherddau Cerddorfaol Neuadd Dewi Sant. Mae disgowntiau hefyd ar gael i ddigwyddiadau dethol eraill – gweler y manylion ar y tudalennau Beth sydd Ymlaen unigol. 

Plant

Mae yna ostyngiadau a phrisiau arbennig i lawer o ddigwyddiadau. Gweler y paneli prisiau ar gyfer digwyddiadau unigol. Er eich cysur a’ch diogelwch chi’ch hun, bydd gofyn tocyn ar bob plentyn oed cerdded. 

Grwpiau

Dewch â pharti a chael arbedion gwerth chweil! Mae Neuadd Dewi Sant yn croesawu grwpiau o bob maint; rhoddir disgowntiau ar ddigwyddiadau dethol i grwpiau o ddeg neu fwy. Bydd ein Trefnydd Gwerthiannau Grwpiau, Chris Blackler, yn falch o roi cymorth i chi archebu yn ogystal ag agweddau eraill ar eich ymweliad a gellir cysylltu â hi ar 029 2087 8878. 

Gwybodaeth llawn am hynt cliciwch yma 

Tocynnau Theatr

Beth am roi Tocynnau Theatr yn anrheg arbennig iawn at unrhyw achlysur?

Cliciwch yma am ragor ynghylch Tocynnau Theatr 

Tocynnau Teulu

Tocynnau Teulu ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol. Mae hyn yn berthnasol i deulu o 4 sy’n cynnwys uchafswm o 2 oedolyn a 2 blentyn dan 16 oed.

*Efallai na fydd y disgownt yma’n ar waith ar gyfer rhai perfformiadau. Teleffon 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio