Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gwirfoddolwr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli?
Ydych chi am fagu profiad mewn rôl sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid?
Oes gennych chi amser rhydd i ddod yn Wirfoddolwr Blaen y Tŷ? 

Mae cyfle i bobl sydd wrth eu bodd â byd y theatr a cherddoriaeth gael blas ar waith yn y maes drwy gynllun newydd sy'n annog gwirfoddolwyr i chwarae rhan weithredol ym myd y celfyddydau yng Nghaerdydd.

Mae Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd wedi lansio Cynllun newydd i Wirfoddolwyr Blaen y Tŷ ac maen nhw'n chwilio am 50 o wirfoddolwyr!

Gofynnir i bawb sy'n cymryd rhan gytuno i wirfoddoli am o leiaf chwe mis, gan weithio 3-5 o shifftiau bob mis yn Neuadd Dewi Sant.

Yn gyfnewid, byddant yn cael eu hyfforddi fel gwirfoddolwyr blaen y tŷ, gan eu galluogi i fagu profiad o wasanaethau cwsmeriaid ac iechyd a diogelwch, a chael cyfle i fanteisio ar gynigion a thocynnau arbennig hefyd. Gan fod perfformiadau hwyr yn y ddau leoliad, gofynnir i wirfoddolwyr fod dros 18 oed.

Mae pecynnau ymgeisio a rhagor o wybodaeth ar gael i'w lawrlwytho nawr.  Cliciwch yma

Ymuno â'r rhestr bostio