Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gwirfoddolwr

GWIRFODDOLWR

- Cerddoriaeth Glasurol – Comedi Fyw – Cerddoriaeth Fyw
– Bale – Y Gair Llafar – Opera

 

Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau perfformio?

Os felly, rydym ar drywydd gwirfoddolwyr i ymuno â’n teulu Blaen Tŷ a bod yn gefn i’n tîm rhagorol o Staff Perfformio mewn rôl fydd yn helpu i estyn croeso cynhesach fyth a gwasanaeth cwsmeriaid mwy rhagorol fyth i’n cynulleidfaoedd.

Ymhlith y dyletswyddau fydd sganio tocynnau, ateb ymholiadau a goruchwylio’r gynulleidfa.

Rydym ar drywydd:

 • Pobl 16+ oed a chanddyn nhw ychydig oriau’n sbâr bob mis.
 • Y rheini sydd â diddordeb yn y celfyddydau perfformio

a/neu

 • Sydd â’u bryd ar gael profiad gwaith neu ailymuno â’r gweithlu

Beth gewch chi yn eich tro:

 • Welwch chi amrywiaeth eang o’r ‘celfyddydau perfformio gyda’r gorau sydd ar gael heddiw’ YN RHAD AC AM DDIM.
 • Gwrddwch chi â phobl unfryd, mynd yn ffrindiau, ac ehangu eich cylch cymdeithasol.
 • Yn ddiolch i chi am eich amser gewch chi becyn manteision deniadol sy’n cynnwys:
   • Costau wedi’u talu*
   • Credydau Amser Tempo
   • Cyfleoedd hyfforddi pellach, yn cynnwys gwersi Cymraeg
   • Cyfleoedd i gyfarfod pobl broffesiynol y diwydiant sy’n fodlon rhoi o’u craffter a’u cyngor i’r rheini sydd â’u bryd ar ddilyn gyrfa yn y celfyddydau.
   • Teithiau Blynyddol y Tu Ôl i’r Llwyfan
   • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau cymdeithasol un pwrpas, boreau coffi ac yn y blaen.

Os oes gennych ddiddordeb, gewch chi lenwi ffurflen gais YMA.  Neu roi caniad i 029 2087 8703 i gael rhagor o wybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb, gewch chi lenwi ffurflen gais Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Ymuno â'r rhestr bostio