Lluniaeth

Mae gan Neuadd Dewi Sant ddau far ar Lefel 3 a 5 yn ogystal â’r y Lolfa Jin.  Mae melysion, diodydd meddal a hufen iâ ar gael ar Lefel 2 yn ystod amrywiaeth o gyngherddau a digwyddiadau.

Y Lofla Jin (Lefel 4)

  RYDYM YN Y LOLFA’N YFED JIN

Bydd ein Lolfa Jin newydd foethus ar agor ym mis Medi i bob perfformiad gyda’r hwyr yn yr Awditoriwm. Ar y pedwerydd llawr, yn cynnig dewis o dros ddeng math ar hugain o jin, gwirodydd gyda’r gorau, coctels a champagne, dyma lle mae’r hwyl yn dechrau! Byddwn hefyd yn cynnig gwinoedd blasus, mwy eto o gwrw crefft a dewis gwych o ddiodydd meddal. Gobeithio y byddwch wrth eich bodd gyda’r bar newydd bendigedig yma. 

Bariau Lefel 3 a 5

Er mwyn osgoi’r ciwiau yn ystod yr egwyl, archebwch eich diodydd cyn i’r cyngerdd ddechrau.Mae’r gwasanaeth archebu diodydd egwyl ar gael yn y ddau far.Mae bar Lefel 3 hefyd yn lle gwych i wylio gemau rygbi rhyngwladol a gynhelir yn Stadiwm y Principality yn fyw ar Sgrîn Fawr. Cynigir bwyd poeth a diodydd drwy gydol y gêm.Rydym yn lleoliad poblogaidd, hwylus i deuluoedd sy’n cynnig croeso cynnes i gefnogwyr rygbi o bell ac agos.Mwynhewch lymed neu damed i'w fwyta gyda ni cyn i chi fynd i'r stadiwm neu arhoswch gyda ni i fwynhau'r holl gyffro!

Mae hefyd amrywiaeth o ddiodydd poeth a byrbrydau drwy’r amser.

Digwyddiadau

Mae’r cyfleusterau lluniaeth yn Neuadd Dewi Sant yn cael eu rhedeg gan Arlwyo Caerdydd, y gwasanaeth arlwyo mewnol  sy’n bodloni gofynion holl leoliadau’r cyngor, gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas, Neuadd y Sir, Y Plasty a Neuadd Dewi Sant. Mae’r cwmni’n cynnig gwasanaeth hyblyg ac amrywiol iawn, sy’n darparu ar gyfer achlysuron o bob math a maint, a bodloni amrywiaeth eang o ofynion dietegol.

O ginio bwffe syml ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol i wasanaeth cyflawn ar gyfer cinio gala i benaethiaid gwladwriaethau a bwydlenni ar themâu arbennig ar gyfer eich anghenion corfforaethol; mae gan Arlwyo Caerdydd brofiad helaeth o ddiwallu anghenion o bob math.

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch y swyddfa Arlwyo ar 029 2087 8453.

Lleihau Plastigau

Yn y Neuadd, rydym wedi ymrwymo i leihau plastigau. Felly dim ond startsh corn sy’n dda i’r amgylchedd ac y gellir ei gompostio a ddefnyddiwn ar gyfer ein llestri gwydr untro.

Ymuno â'r rhestr bostio