Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sut i Archebu

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

07391 791934
Llun - Gwen   9.30am - 4.00pm

A fyddech gystal â bod yn amyneddgar gan y bydd y llinell yn brysur.  Dylech nodi nad oes modd i ni ymateb i negeseuon testun a negeseuon eraill sy’n cael eu gadael ar y rhif hwn yn anffodus.

Dros y ffôn

Bydd llinellau ffôn yn cau 25 munud ar ôl dechrau perfformiad a phan nad oes perfformiad, 5 munud cyn  amser cau.

Gellir archebu tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444. Caiff eich galwad ei hateb cyn gynted ag y bo staff ar gael.

Gellir talu â cherdyn credyd neu ddebyd (mae'n bosibl y codir ffioedd ychwanegol am hynny). Rydym yn derbyn Mastercard, Visa a Delta.  Nodwch fod ffi bostio £1.50 ddewisol i ddanfon tocynnau atoch (Post Safonol i gyfeiriadu yn y DU yn unig).


Caiff archebion eu cadw am 3 diwrnod gwaith wrth aros am eich taliad, fodd bynnag, nid yw'r cyfleuster hwn ar gael o fewn 48 i'r perfformiad.

Codir ffi weinyddu o £2.50 pob tocyn am docynnau dyblyg.

Ar-lein

Gallwch archebu ar-lein a dewis eich sedd eich hun 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gyda'n swyddfa docynnau ar-lein diogel.

Noder* RHAID CASGLU TOCYNNAU O LEIAF 30 MUNUD CYN DECHRAU'R PERFFORMIAD

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i'r sioe yr hoffech ei weld o'r rhestr, clicio ar y botwm ‘Book Online' a dilyn y camau. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi cael a chadarnhau eich cais am docyn.

Ffi postio

Codir ffi postio ddewisol o £1.50 (Post Safonol) i bostio’r tocynnau atoch chi. 

Am wasanaeth cyflymach, mwy effeithlon, cofiwch ddefnyddio eich rhif cyfeirnod unigryw! Mae hwn i’w weld ar docynnau Neuadd Dewi Sant neu’r Theatr Newydd ar yr ochr dde isaf. 

Defnyddwyr Cadair Olwyn

Mae safleoedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn brin felly ni ellir eu harchebu ar-lein. Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau a bydd aelod o'r tîm yn gallu eich helpu gyda'ch archeb. 

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Docynnau

029 2087 8444

Neuadd Dewi Sant
Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH

Ymuno â'r rhestr bostio