Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Galliard Ensemble - WEDI'GANSLO

Rhaglen

Ferenc Farkas:     Dawnsiau Cynnar Hwngari 
                             Intrada, Dawns Lázár Apor / Apor Lázár tánca
                             Dawns Lamu / Ugrós
Franz Danzi:         Pumawd yn B feddalnod fwyaf, Op 56, Rhif 1
Darius Milhaud:    La Cheminée du Roi René
Norman Hallam:   Cyfres Ddawns: Waltz, Bossa Nova a Charleston

  

Kathryn Thomas (Ffliwt) | Owen Dennis (Obo) | Sarah Thurlow (Clarinét) |
Richard Bayliss (Corn) | Helen Storey (Basŵn) 

Mae Artistiaid y Genhedlaeth Newydd y BBC gynt, y Galliard Ensemble, wedi ennill ei blwy yn un o grwpiau siambr blaenllaw Prydain, a chanddo repertoire yn amrywio o Mozart a Beethoven i Berio a Birtwistle.

Bellach ar ei ddegfed flwyddyn ar hugain, perfformiodd yr ensemble mewn llawer o oedfannau a gwyliau blaenllaw’r byd, yn cynnwys Wigmore Hall, South Bank Centre, Bridgewater Hall, Sage Gateshead ac yn y BBC Proms.

Perfformiodd hefyd ym Mhortiwgal, yn Sbaen, Ffrainc, Iwerddon a Slofenia ac fe’i darlledir yn aml ar BBC Radio 3 ac ym mhedwar ban byd.

Mae’r Galliard Ensemble yn adnabyddus am ei arddull berfformio amryddawn, difyr ac arbennig a daeth clod yn eang i ran ei recordiadau: mae’r Sunday Times, BBC Music Magazine, Gramophone, a BBC Radio 3 i gyd wedi dewis CD gan Galliard Ensemble yn "eithriadol" neu’n Ddewis y Beirniaid.

Cydweithiodd yn glòs â llawer o gyfansoddwyr cyfoes blaenllaw, gan gynnwys György Ligeti a chyda Syr Harrison Birtwistle, ar ei bumawd Five Distances (i’w perfformiad yn y BBC Proms) a arweiniodd at ei CD arobryn o gerddoriaeth siambr Birtwistle i chwythbrennau.

Yn 2013 rhedodd y 'Galliard Anniversary Composition Competition' i nodi ei ugeinfed flwyddyn.

Rhyddheir ei recordiad diweddaraf, From the Beginning, yn hydref 2023 i nodi ei ddengmlwyddiant ar hugain.      

Mae’r Galliard Ensemble yn frwd dros ddod â cherddoriaeth i gynulleidfa amrywiol o sylweddoli’r effaith gadarnhaol ar ddysgu a datblygiad personol all dod yn sgil cerddoriaeth. Mae ei waith addysgol yn amrywio o gyngherddau i blant i ddosbarthiadau meistr mewn conservatoires a phrifysgolion blaenllaw megis Royal Northern College of Music, Prifysgol Caerdydd, Trinity Laban, ac yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Darllenwch fywgraffiadau llawn

Llun gan: Pip Bacon @ Purple Raspberry

 
  • Pris Safonol: £6.50 Ymlaen llaw | £7.50 Ar y diwrnod
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £5.50 Ymlaen llaw | £6.50 Ar y diwrnod
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo