Time Credits

 

Yma yn Neuadd Dewi Sant rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun Time Credits. Rhedir y cynllun gan Tempo (Spice gynt), elusen a gychwynnwyd yng Nghymru yn 2008, ac mae bellach ar waith ledled gwledydd Prydain. Cymunedau cryfion, cydlyn ydi eu gweledigaeth lle rhoir gwerth ar amser pawb. 

Ffordd ydi Time Credits o gydnabod y pethau gwych mae pobl yn eu gwneud yn eu cymunedau, ac amser pawb yn gyfwerth, yn gwirfoddoli yn un o’r prosiectau lawer sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Mae’r rhain yn amrywio o Cymru Golwg ar Fywyd Gwyllt, Global Gardens, Recovery Cymru, Clwb Beicio’r Eglwys Newydd, Clybiau Gwaith yn Rhondda Cynon Taf a llawer o brosiectau ardderchog eraill. Wedyn gellir gwario’r credydau mewn llawer o ganolfannau hamdden, yn cynnwys digwyddiadau dethol yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre. 

Cadwch olwg am y symbol isod i weld ymhle mae’r cynllun Time Credit ar waith* a mynd i timecredits.com i gael rhagor o wybodaeth.

*a bwrw bod tocynnau ar gael, Amodau a thelerau ar waith

List of shows available:

 Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Noson Americanaidd
 Dydd Gwener 18 Hydref, 7.30pm
 2 gredyd

 Mae Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn cychwyn ei thymor newydd â chyngerdd o gerddoriaeth o ochr draw’r “pwll”!

 Cyfres o Gyngherddau Rhyngwlado: Cerddorfa WNO
 Dydd Sul 27 Hydref, 3pm
 2 gredyd

 Bydd Cerddorfa WNO yn eich cyfareddu â noson o liw cerddorfaol synhwyrus, alawon cynhyrfus a concerto gwych gyda’r pencerddor o soddgrythor Daniel Müller-Schott.

 City Voices Cardiff Christmas
 Pleser Nadolig corawl i’r teulu i gyd
 Dydd Sul 8 Rhagfyr, 3.00pm
 2 gredyd

 Ers eu début yn Neuadd Dewi Sant yn 2013 mae City Voices Cardiff yn swyno cynulleidfaoedd â’u cyngherddau ym mis Rhagfyr sy’n cynnig dewis eang o gerddoriaeth i godi hwyliau’r ŵyl arnoch. 

 Felly beth allwch ei ddisgwyl yn ein gwledd Nadolig eleni? Mae yma’r gymysgfa arferol o’r hen a’r newydd, hoff ganeuon o’r gorffennol yn gymysg â chaneuon newydd i’w chwilio. Felly, os ydych yn meddwl go iawn mai Dyma’r Adeg Fwyaf Bendigedig o’r Flwyddyn byddwch yn Llawenhau â Llawenydd Mawr! Mae yma rywbeth at ddant pawb, o’r traddodiadol i’r cyfoes – fel pob amser cymysgfa wych o genres ac arddulliau cerddorol. Hyn oll a’r cyfle bythol-boblogaidd i’r gynulleidfa forio canu Twelve Days of Christmas

 The Hollies
 Dydd Gwener 1 Mai, 7.30pm
 2 greydyd

 Mae’r Hollies yn un o hoff fandiau Prydain. Mae eu cytgordiau esgynnol, eu caneuon disglair o grefftus ynghyd ag ôl-gatalog helaeth hits cofiadwy’r Hollies yn ymorol am hirhoedledd un o’r grwpiau mwyaf ddaeth i’r fei o chwyldro Roc Prydain y 1960au - yr oes pan ddechreuodd Cerddoriaeth Prydain sgrytian y byd. 

 Cynhyrchodd y band rai o’n hoff ganeuon: The Air That I Breathe, rhif un yn America: Long Cool Woman (In A Black Dress), Bus Stop, I’m Alive, Carrie Anne, He Ain’t Heavy, He’s My Brother sy’n cynhyrfu’r enaid... ac ymlaen â’r rhestr.

Ymuno â'r rhestr bostio