REACT

  

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai... 

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£7/£10. 

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma. 

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk  

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny. 

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant. 

MARTIN SIMPSON
Dydd Mawrth 10 Medi, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rydd Martin yn ddigon o ryfeddod ac yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr. Mae’n teithio ar hyd ac ar led gwledydd Prydain ac ymhellach draw, a’i chwarae’n cyfareddu cynulleidfaoedd ac yn rhoi iddynt angerdd, gofid, cariad, harddwch, tristyd ac urddas.

 “What’s it like being the best guitar player in the world…?” Dyna gwestiwn a ofynnwyd iddo mewn cyfweliad ar BBC Radio 4 yn ddiweddar. Roedd  yn rhy wylaidd a graslon i ateb ond mae’r ffeithiau’n siarad drostyn nhw’u hunain.

 

JACKIE OATES
Dydd Mawrth 19 Tachwedd, 8pm 
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Canwr a ffidler sy’n hanu o Swydd Stafford ydi Jackie Oates a’i henw’n gyfystyr ag ailfywiogi canu gwerin Lloeg,r yn difyrru cynulleidfaoedd â chydbwysedd cain traddodiad ac ailddyfeisio. Bu ei llais persain a’i harddull ffidil ddychmygus o wylofus yn gyfrwng ennill iddi sawl Gwobr Canu Gwerin gan y BBC yn ystod gyrfa recordio ddeng mlynedd a gychwynnodd pan oedd yn aelod o Unthanks ar eu dechrau ac a aeth rhagddi â chwe albwm solo. Mae’n aelod o’r gydweithfa Imagined Village a chydweithredodd hefyd ag Alasdair Roberts, Belinda O’Hooley a’i brawd Jim Moray ar ddeunydd yn amrywio o faledi traddodiadol i hwiangerddi iasol a chaneuon cyfoes soniarus, gydag ennill iddi selogion y tu hwnt i’r sîn gwerin lle daeth i oed.

 

   

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

 

    

 

Ymuno â'r rhestr bostio