Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Preifatrwydd a Chwcis

 • Ffeiliau yw cwcis a anfonir i'ch cyfrifiadur, neu ddyfais debyg arall, gan wefan. Yna, gall y wefan honno gael mynediad i'r ffeiliau hyn yn nes ymlaen. Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.
 • Rydyn ni'n defnyddio cwcis i gael gwybodaeth ddienw am sut y mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i helpu ni i wybod beth sy'n ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar ein gwefan.
 • Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn ddiofyn. Fodd bynnag, os nad ydych yn fodlon â chwcis, efallai y gallwch newid gosodiadau'ch porwr i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi pan gaiff cwci ei anfon i'ch cyfrifiadur - yna, gallwch chi ddewis p'un ai i dderbyn y cwci ai peidio.
 • Nodwch na fyddwch, o bosib, yn gallu defnyddio rhai rhannau neu nodweddion ar ein gwefan os byddwch yn gwrthod ein cwcis neu'n atal cwcis yn y dyfodol.

Sut i reoli a dileu cwcis

 • Ni fydd Cyngor Caerdydd yn defnyddio cwcis i gasglu eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, os ydych am gyfyngu neu rwystro'r cwcis a osodir gan wefannau Cyngor Caerdydd, neu unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr. Dylai opsiwn Help eich porwr allu eich tywys drwy hyn.
 • Fel arall, efallai yr hoffech fynd i www.aboutcookies.org sy'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am sut i wneud hyn ar amrywiaeth o borwyr. Hefyd, fe welwch fanylion am sut i ddileu cwcis o'ch cyfrifiadur ynghyd â gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis. I gael gwybodaeth am sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol bydd angen i chi ddarllen llawlyfr eich ffôn.
 • Cofiwch y gall cyfyngu ar gwcis effeithio ar weithrediad gwefannau Cyngor Caerdydd.

Rhestr o brif gwcis Cyngor Caerdydd

Mae hon yn rhestr o'r prif gwcis a osodir gan wefan Cyngor Caerdydd, a'u swyddogaeth.

 • Enw Cwci: _utma GA _utmb GA _utmc GA _utmz GA
  Diben: Mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth analytig a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o wefan y theatr ac i lunio adroddiadau i ni ar weithgarwch wefan y theatr hwn. Mae Google yn storio'r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd parti o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata a gedwir gan Google. Drwy ddefnyddio'r Rhaglen Newyddion, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dulliau ac at y dibenion a nodir uchod.
  Sut i wrthod neu ddileu'r cwci hwn http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html 
 • Enw Cwcinmstat SiteImprove
  Diben: Defnyddir y cwci hwn i bennu a ydych yn defnyddio'r wefan am y tro cyntaf ai peidio. Mae'r cwci'n cynnwys rhif adnabod.
 • Enw Cwci: COMS COOKIE
  Diben: Sytem rheoli cynnwys
 • Enw Cwci: COMS POLL
  Diben: Gosodir cwci i sicrhau mai dim ond unwaith y gallwch bleidleisio yn ein polau.
 • Enw Cwci: ASPSESSIONID x2
  Diben: Rhif adnabod sesiwn Active Server Pages
 • Enw Cwci: FCSPERSISTSLIDER2
  Diben: Defnyddir y cwci hwn i storio'r ddelwedd bresennol ar nodwedd sgrolio'r hafan. Pan fyddwch yn dychwelyd i'r hafan bydd y sgroliwr yn ailddechrau yn y lleoliad blaenorol. Ni chedwir unrhyw ddata personol yn y cwci hwn. Caiff y cwci ei ddileu cyn gynted ag y byddwch yn cau eich porwr.

Cwcis a osodir gan wefannau Trydydd Parti

 • I gefnogi ein gwefannau, rydym weithiau'n mewnosod ffotograffau a fideos o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys sydd wedi'i fewnosod o, er enghraifft, YouTube neu Flickr, mae'n bosibl y cewch gwcis o'r gwefannau hyn. Nid yw Cyngor Caerdydd yn rheoli lledaeniad y cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.
 • Noder: Os byddwch yn dewis peidio â gwrthod cwcis rydych yn cytuno y gallwn ni eu defnyddio ar ein gwefannau.

Ymuno â'r rhestr bostio