Y LOLFA JIN – NAWR AR AGOR!

Y LOLFA JIN – NAWR AR AGOR!

LOLFA JIN
I NEUADD DEWI SANT -
NAWR AR AGOR!

Os ydych chi’n hoffi jin, yna Neuadd Dewi Sant yw’r lle i chi – mae yna far swanc newydd wedi agos yng nghanol Caerdydd!

Mae’r Lolfa Jin yn lleoliad moethus i fwynhau diod cyn/ar ôl cyngerdd, ac mae ar agor ar gyfer holl berfformiadau nos yr awditoriwm.

Ar y pedwerydd llawr yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, bydd y Lolfa Jin yn gweini detholiad blasus o fwy na 30 o wahanol fathau o jin, gwirod penigamp, coctêls a siampên.  Mae dewis eang o winoedd, cwrw go iawn a diodydd meddal hefyd ar gael.

Iechyd da!

Ymuno â'r rhestr bostio