Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol (Hydref 2019 - Mehefin 2020) yn Neuadd Dewi Sant

Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol (Hydref 2019 - Mehefin 2020) yn Neuadd Dewi Sant

CYFRES GYNGHERDDAU RHYNGWLADOL
Hydref 2019 - Mehefin 2020

MAE’R Gyfres Gyngherddau Rhyngwladol yn ôl yn Neuadd Dewi Sant gyda 15 perfformiad grymus o Prâg i Reykjavik. 

P’un ai cerddoriaeth glasurol, gorawl neu gyfoes sy’n mynd â’ch bryd chi, bydd rhywbeth i chi yn rhaglen eleni, gyda cherddorfeydd teithiol o Ewrop a’r goreuon o Brydain hefyd. 

Hefyd, mae rhestr o unawdwyr mwyaf clodfawr heddiw, yn cynnwys y pianydd Jean-Efflam Bavouzet; y chwaraewr soddgrwth Sheku Kanneh-Mason; y feiolinydd Nicola Benedetti; y gitarydd Craig Ogden a’r chwaraewr corn, Benjamin Goldscheider.

Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo
gyda Peter Donohue (Piano)
Nos Fercher 9 Hydref 2019, 7.30pm 

Bydd tymor 2019/20 yn dechrau mewn steil gyda Cherddorfa Ffilharmonig Mosgo (nos Fercher 9 Hydref) dan arweiniad Yuri SImonov.Bydd y cyngerdd swynol hwn yn cyfosod angerdd Slafonig ac egni swynol Khachaturian a Rachmaninov gyda darnau hudolus o Llyn yr Alarch gan Tchaikovski.Mae hefyd Pedwerydd Concerto Piano cyseiniol Rachmaninov, sy’n cael ei berfformio’n anaml, gyda Peter Donohoe mawr ei glod, a enillodd y fedal arian yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Tchaikovski Moscow ym 1982.

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
gyda Daniel Müller-Schott (Cello)
Nos Sul 27 Hydref 2019, 3pm 

Ychydig wythnosau’n ddiweddarach, bydd Opera Cenedlaethol Cymru (nos Sul 27 Hydref) yn dod â llifoedd troellog y môr yn fyw yng nghampwaith symffonig Debussy, La Mer, ac yna bydd Daniel Müller-Schott yn ymuno â nhw ar gyfer Concerto’r Soddgrwth gan Dvořák, sy’n talu teyrnged hiraethus i gariad coll y cyfansoddwr, Josefina.

Cerddorfa Symffoni Prâg
gyda Ester Pavlů (Mezzo-Soprano)
Nos Wener 8 Tachwedd 2019, 7.30pm 

Y mis wedyn, bydd Cerddorfa Symffoni Prâg yma (nos Wen 8 Tach) pan fydd Côr Metropolitan Cadeirlan Caerdydd a Chôr Bach Abertawe yn ymuno ar gyfer Symffoni Rhif 3 epig Mahler. Y symffonydd rhamantaidd mawr olaf, mae cerddoriaeth Mahler  wedi ei chyfansoddi ar y raddfa ehangaf ac mae Ester Pavlů yn mwy nag ateb her uchelgeisiol y gwaith.

Cerddorfa Ffilharmonia
gyda Sayaka Shoji (Feiolin)
Nos Nos Fercher 27 Tachwedd 2019, 7.30pm 

Bydd y Gerddorfa Ffilharmonia (nos Fercher 27 Tach) sy’n chwarae’n rheolaidd yn y Gyfres yn dychwelyd gyda repertoire o gerddoriaeth gyffrous gan Brahms a Sibelius.Unawdydd Concerto’r Feiolin gan Brahms fydd y campus Sayaka Shoji, a fydd yn dringo i uchelfannau gwaith sy’n cyfleu heulwen yr Alpau.Hefyd, mae’r arweinydd chwedlonol Vladimir Ashkenazy yn ddehonglydd Sibelius ag enw rhyngwladol felly byddwch barod am egni ffrwydrol yr Ail Symffoni boblogaidd.

Manchester Camerata
gyda Craig Ogden (Gitâr)
Nos Fawrth 3 Rhagfyr 2019, 7.30pm 

Yna mae gwledd go iawn gan Manchester Camerata (nos Fawrth 3 Rhag) o berlau cerddorol o dros dri degawd o draddodiad gitâr, a fydd yn cyfuno hen ganeuon Sbaenaidd ac Eidalaidd gyda chlasuron cyfoes a threfniannau rhagorol.Bydd y gitarydd Craig Ogden o Awstralia yn chwarae caneuon anturus, eclectig a bywiog a bydd yr uchafbwyntiau yn cynnwys Arvo Pärt, Ludovico Einaudi a Here Comes the Sun gan The Beatles.

The Sixteen gydaHarry Christophers CBE (Arweinydd)
Dydd Sul 15 Rhagfyr 2019, 3pm 

Bydd yr ensemble corawl, The Sixteen (dydd Sul 15 Rhag) yn dychwelyd gyda detholiad o ganeuon sy’n sicr o’ch rhoi yn ysbryd y Nadolig.Bydd antholeg o garolau ysbrydoledig Benjamin Britten yn uchafbwynt rhaglen yr Ŵyl eleni, dan arweiniad y meistrolgar Harry Christophers CBE.

Cerddorfa OCC a BBC NOW
The 1808 Concert
Dydd Sul 4 Ionawr 2020, 4pm 

Bydd y Flwyddyn Newydd yn cychwyn gyda chlec pan gawn gyngherddau yn olynol gan Gerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC fel rhan o ddathliad trwy’r ddinas, yn dathlu 250 blynedd ers geni Beethoven. Mae’r perfformiad na ddylid ei fethu yn ail-greu ei Gyngerdd Budd hanesyddol yn Fienna ym mis Rhagfyr 1808. Dros y pedair awr ar noson rewllyd yn y Theatre an der Wien cafwyd perfformiadau cyntaf pob un ond yr aria ddramatig, Ah Perfido.Bydd y gyngerdd ôl-syllol hon yn cynnwys yr arweinwyr Carlo Rizzi a Jaime Martin gyda’r unawdwyr, Steven Osborne, Alwyn Mellor a Llŷr Williams yn un i’w chofio.

Cerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd
gydag Eva Stegeman (Arweinydd)
Nos Iau 30 Ionawr 2020, 7.30pm 

Ar ddiwedd y mis, bydd Cerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd, fawr ei pharch ac aml-dras (nos Iau 30 Ionawr) yma am gymysgedd hardd o geinder Clasurol a synwyrusrwydd Rhamantaidd. Rhwng St Paul’s Suite gyffrous Holst ar gyfer y llinynnau a ‘La Passione’ dywyll 49ain Symffoni Haydn cawn Rondo Mozart ar gyfer y Corn gan Benjamin Goldscheider a fu yn rownd derfynol Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2016.

Cerddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ
gyda Jean-Efflam Bavouzet, Piano
Nos Iau 13 Chwefror 2020, 7.30pm
  

Yna cawn gyngerdd gyntaf yng Nghymru, mawr ei haros, Cerddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ (nos Iau 13 Chwefror) pan ddaw chwaraewyr ifainc o Reyjavik â cherddoriaeth Bizet a Ravel i’r neuadd cyn portread byw Prokofiev o gariadon anffodus Shakespeare yn Romeo and Juliet.  

Consort a Cherddorfa Baroque Armonico
gydagElin Manahan Thomas (Soprano)
Nos Wener 6 Mawrth 2020, 7.30pm 

Bydd y soprano o Gymru, Elin Manahan Thomas yn rhannu’r llwyfan â Chonsort a Cherddorfa Baroque Armonico (nos Wener 6 Mawrth) ar gyfer yr Offeren yn B Leiaf gan Bach.Cyfansoddodd Bach yr Offeren dros 25 blynedd olaf ei fywyd ac fe’i cwblhaodd ychydig cyn ei farwolaeth, ystyriai mai hwn oedd ei waith gorau.Ni chafodd ei pherfformio yn ei chyfanrwydd tra bu byw; yn wir, coflith Bach i’w hun ydy hi a sut roedd am i’r byd ei gofio.

Y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol 
gyda Tamsin Little (Fiolín)
Nos Wener 13 Mawrth 2020, 7.30pm 

Wythnos yn ddiweddarach, cawn asiad ardderchog o ddrama liwgar, cyfaredd heintus a nerth enfawr mewn rhaglen foethus o Ramantaidd gan y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol (nos Wener 13 Mawrth). Mae Symffoni Gyntaf Brahms yn ymladd â phwysau cyfan hanes cerddoriaeth ac yn diweddu ag un o symudiadau mwyaf aruchel unrhyw symffoni.Mae rhythmau cryf hefyd yn cychwyn Concerto Dvořák ar gyfer y Fiolín, gwaith alawol goeth sy’n amgáu symudiad araf, hyfryd o huawdl – ewch i weld Tasmin Little cyn iddi ymddeol!

Cerddorfa Ffilharmonia
gyda Pablo Heras-Casado 

Nos Wener 3 Ebrill 2020, 7.30pm 

Bydd Cerddorfa Ffilharmonia (nos Wener 3 Ebrill) yn agor gyda theyrnged Rimsky-Korsakov i Sbaen yn Capriccio Espagnol, sy’n sgôr frygowthaidd yn cau gyda fandango chwilboeth.Bydd coegwychder a mawredd yn parhau yn Concerto Cyntaf Liszt ar gyfer y Piano, yn cynnwys y Rwsiad ifanc, Daniel Kharitonov, cyn cau gydag addurn pennaf hyfryd Stravinsky ar gyfer y gerddorfa, Yr Aderyn Tân.

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
gyda David Adams (feiolin)
Dydd Sul 26 Ebrill 2020, 3pm

Bydd yr arweinydd, Tomáš Hanus a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (nos Sul  26 Ebrill) yn dychwelyd gydag Othello Overture dramatig Dvořák, sy’n cyfleu yn berffaith stori drasig Shakespeare o gariad, cenfigen a brad.Bydd canolbwynt Ail Goncerto Prokofiev ar gyfer y Feiolin yn dod â thelynegiaeth esgynnol a daw’r gyngerdd i ben gyda strwythur enfawr Pedwaredd Symffoni llawn gwylltineb Tchaikovski.

Cerddorfa Aurora
gyda Nicola Benedetti CBE
Nos Lun 18 Mai 2020, 7.30pm 

Ail ysgrifennodd Beethoven y llyfr rheolau symffonig unwaith ac am byth yn ei SymffoniEroica’ a bydd Cerddorfa Aurora (nos Lun 18 Mai) yn mynd i’r afael â’r gwaith hwn a oedd ar raddfa hollol newydd.Hefyd, bydd yr hyfryd Nicola Benedetti CBE yn perfformio Concerto bythwyrdd Fiolín Mendelssohn, sy’n llawn gwreiddioldeb hynod a chaneuon godidog.

Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl
gyda Sheku Kanneh-Mason (Soddgrwth)
Nos Sadwrn 6 Mehefin 2020, 7.30pm 

Daw Cyfres Gyngherddau Rhyngwladol 2019/20 i ben gyda Cherddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl (nos Sadwrn 6 Mehefin). Dywedodd The Telegraph ei fod yn “dechnegol wych ac yn mynegi ei hun yn huawdl”, mae Sheku Kanneh-Mason yn sicr o’ch hudo gyda’i gelfyddyd yn Concerto Rhif 1 Saint-Saëns ar gyfer y Piano. Mae’r rhaglen Ffranco-Rwsiaidd hon hefyd yn cynnwys lliwiau caleidosgôp Dawnsfeydd Symffonig Rachmaninov. 

Os nad ydych chi eisiau methu eiliad o’r gweithgarwch cerddorfaol anhygoel hyn, pan na wnewch chi danysgrifio ac arbed hyd at 30% pan fyddwch chi’n mynd i weld cyngherddau?Nid yn unig y byddwch chi’n cefnogi un o neuaddau cyngerdd acwstig gorau Ewrop, byddwch chi hefyd yn gallu eistedd yn ôl ac yn ymlacio gan wybod bod gennych flwyddyn lawn cerddoriaeth wych o’ch blaen! 

Fel arall, os nad ydych chi wedi profi’r wefr o glywed cerddorfa fyw; pam na rowch chi gynnig arni am gyn lleied â £10?

Mae Neuadd Dewi Sant yn ymrwymo wrth hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang â phosibl, felly ni fydd y pris cychwynnol ar gyfer y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn torri’r banc.Pwy a ŵyr, efallai y byddwch chi wrth eich bodd!!

TOCYNNAU 

Pris y tocynnau yw £10-£43 (yn ogystal â ffi bostio ddewisol o £1.50).
Mae ystod o becynnau tanysgrifio a gostyngiadau pris ar gael. 

I archebu eich seddi, ewch i
dudalen Cyfres Gyngherddau Rhyngwladol
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 

SYLWER: Er fod The Sixteen (nos Sul 15 Rhag) ac Armonico Consort (nos Gwener 6 Mawrth)
yn rhan o’r Gyfres Gyngherddau Rhyngwladol, nid yw’n rhan o gwbl o becynnau tanysgrifio’r Gyfres.
 

CGRh: YCHWANEG!

Awr cyn pob un o’n cyngherddau yn y Gyfres, byddwn yn cynnal sgwrs 30 munud am y gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad.Mae’r digwyddiadau poblogaidd hyn yn hygyrch a llawn gwybodaeth ac yn ffordd wych o wneud eich profiad o’r Gyfres yn well. 

Hefyd, peidiwch â cholli cyflwyniadau Classical Road Maps Dr Jonathan James nos Wener 31 Hydref 2019 a nos Iau 12 Mawrth 2020 yn Lefel 1 am 6pm.Mae’r rhain yn ddigwyddiadau AM DDIM gyda thocyn.

TAITH DDYCHWELYD COETS CYNGHERDDAU CGRH - £5 YN UNIG!

Ydych chi’n dwlu ar gerddoriaeth glasurol ond yn cael anhawster wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth i fwynhau cyngherddau cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant?

Am £5 yn unig, gallwch bellach eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith ddychwelyd coets a ddarperir gan y lleoliad a chyrraedd mewn pryd ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd am 6.30pm!

Cynllun peilot yw’r Goets Cyngherddau CGRh ac os bydd yn llwyddiannus, ein nod fydd darparu gwasanaeth ar gyfer nifer o berfformiadau CGRh yn y dyfodol gan ychwanegu rhagor o lwybrau yn ôl y galw.Ar gyfer y gwasanaeth peilot hwn, mae’r mannau a’r amserau codi/gollwng canlynol ar gael:

MAN CODI

AMSER

Llanilltud Fawr

Gorsaf Reilffordd

 4.45pm 

Sain Tathan

Safle bws ger y senotaff

 4.55pm

Y Rhws

Gyferbyn â’r Spar

 5.04pm

Y Barri

Gorsaf Reilffordd

 5.17pm

Y Barri

Gorsaf Heddlu

 5.22pm

Dinas Powys

Gorsaf Betrol Texaco

 5.37pm

Penarth

Canol y Dref (Safle Bws yr Arcêd)

 5.52pm

Grangetown

Gorsaf Reilffordd

 6.07pm


I gadw eich sedd ar Goets Cyngherddau CGRh, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 neu cadwch le ar-lein trwy ‘uwchraddio eich profiad’ ar ôl dewis eich sedd a’i hychwanegu i’r fasged.

Nid yw’r gwasanaeth hwn ond ar gael i ddeiliaid tocyn cyngerdd y GGRh a rhaid bwcio lle yn y goets o leiaf 24 awr cyn dyddiad y perfformiad.

Hefyd, fel ffordd fach o ddiolch i chi am fod yn un o’r rhai cyntaf i ddal ein Coets Cyngherddau CCRh, bydd eich tocyn coets yn rhoi’r hawl i chi gael hufen iâ am ddim yn ystod yr egwyl.

Ymuno â'r rhestr bostio