Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tymor Newydd O Gerddoriaeth Glasurol Yn Lolfa L3

Tymor Newydd O Gerddoriaeth Glasurol Yn Lolfa L3

Neuadd Dewi Sant
Hydref 2019 – Mai 2020 

TYMOR NEWYDD O
GERDDORIAETH GLASUROL
YN LOLFA L3

Hwyrgerdd yw’r gyfres gyfoes gyffrous yn Neuadd Dewi Sant, a daw yn ei hôl gydag arlwy trawiadol o artistiaid arbrofol mwyaf blaengar Prydain!

Gyda phedair cyngerdd swynol dros dymor 2019/20, mae hwyrgerdd yn cyflwyno rhai o leisiau amlycaf a mwyaf unigryw’r dydd mewn ffordd hamddenol, i’ch cyflwyno i genres anghyfarwydd. Mewn partneriaeth â’r Cyfansoddwr Cyswllt, Freya Waley-Cohen mae hwyrgerdd yn rhan o greu’r genhedlaeth nesaf o gerddoriaeth siambr gyda pherfformiadau cyntaf gan dalent ifanc gorau Cymru drwy Tŷ Cerdd. Fel cymhelliad ychwanegol, rydym yn cynnig eich diod gyntaf ym mhris y tocyn, sef *£10!

Tŷ Cerdd @ hwyrgerdd
Dydd Llun 28 Hydref 2019, 8pm 

Mae’r sesiwn yn cychwyn mewn steil gyda Tŷ Cerdd @ hwyrgerdd (nos Lun 28 Hyd), yn cynnwys cymysgedd hudolus o gerddoriaeth y delyn, fiolín, piano ac electroneg gan Angharad Davies, Tim Parkinson a Rhodri Davies. Bydd y cyfansoddiadau a darnau byrfyfyr mwyaf modern yn rhan ganolog o’r gwaith newydd cyffrous gan bobl fel Gorwel Owen (cynhyrchydd a cherddor sy’n glodfawr am ei waith gyda Super Furry Animals / Gruff Rhys, Gorky's Zygotic Mynci / Euros Childs a Datblyu), y pianydd rhyfeddol, Siwan Rhys a’r ffliwtydd mawr ei bri, Heledd Francis Wright a mwy.

Mainly Two, George Fu a Thomas Ang
Mawrth 14 Ionawr 2020, 8pm 

Yn y Flwyddyn Newydd, bydd cymysgedd deinamig o dalent pan fo’r ddeuawd feiolin fendigedig, Mainly Two (nos Fawrth 14 Ionawr) a’r pianyddion penigamp, George Xiaoyuan Fu a Thomas Ang yn rhannu noson.

Tabea Debus a Laefer Quartet
Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020, 8pm 

Bydd Tabea Debus (nos Fawrth 14 Ebrill) garismatig a bywiog yn cymysgu clasuron baroque a gwaith cyfoes i roi adfywiad ysgubol i gerddoriaeth recorder. Yn ymuno â hi bydd sacsoffonau beiddgar Pedwarawd Laefer, y mae eu cerddoriaeth eclectig yn cynnwys sawl comisiwn newydd ynghyd â fersiynau newydd o’r clasuron.

Sean Shibe
Nos Fawrth 12 Mai, 8pm 

Bydd tymor hwyrgerdd 2019/20 yn cloi gyda’r anhygoel a’r arloesol Sean Shibe (nos Fawrth 12 Mai) sydd lawn mor hudolus gyda Fender Stratocaster ac yw gyda’r liwt! Welwch chi fyth mo gitarwyr clasurol yn yr un modd ar ôl clywed enillydd Gwobr Artist Ifanc RPS. Rhoddodd ei broject arloesol, ysgytwol softLOUD hwyth go iawn i bethau, felly disgwyliwch fomentau anferthol yn y digwyddiad cyffrous hwn.

Bydd pob un o berfformiadau hwyrgerdd yn digwydd yn Lolfa L3 glud dan oleuadau atmosfferig a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydoedd cerddorol i ni. Bydd pob digwyddiad yn anffurfiol ond byddwch yn ymgolli’n gyfan gwbl ynddo, a bydd digon o gyfle i sgwrsio â’r artistiaid rhwng eu perfformiadau.

Synau cyfoes cŵl a diodydd oer mewn amgylchedd braf; mae hwyrgerdd yn cynnig cyfuniad clasurol campus a bydd yma cyn hir!


 

Mewn cydweithrediad â

TOCYNNAU

Mae Tocyn Safonol*
  yn cynnwys diod, naill ai cwrw tap, gwin, diod heb alcohol neu gin a tonic o far L3 (mae’r cwrw tap yn cynnwys Carling, Brains Smooth a seidr Stowford Press).

 £10 

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 oed | Hawlwyr | Pobl anabl (ac un cydymaith)
(yn cynnwys diod - cyfeiriwch at y rhestr ddiodydd uchod)

£2 yn llai

Myfyrwyr (heb ddiod)

£3

Ynghyd â ffi bostio ddewisol o £1.50.
Ar gyfer tocynnau Hynt, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 

I fwcio seddi, ewch i dudalen hafan hwyrgerdd
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio