Tymor 2019-20 Gwrando'r Gwreiddiau

Tymor 2019-20 Gwrando'r Gwreiddiau

Mae tymor Gwrando’r Gwreiddiau 2019/20 yn parhau gyda phedwar cyngerdd gwerin gwych gan gynnwys dau berfformiad arbennig sydd wedi ennill gwobrau

Y cyntaf i’r llwyfan yw’r canwr-gyfansoddwraig garismataidd Lleuwen (Dydd Mawrth 9 Gorffennaf) a enillodd y wobr am y Gân Gymraeg Wreiddiol Orau gyda Bendigeidfran yn y Gwobrau Gwerin Cymru cyntaf ym mis Ebrill.Roedd Lleuwen yn aelod o grŵp jazz Acoustique cyn ennyn clod mawr am eu halbymau unawd Duw a Ŵyr, Penmon a Tân.Yn gweddu emynau traddodiadol i’w cyfansoddiadau ei hun, mae record ddiweddaraf Lleuwen, Gwn Glân Beibl Budr, yn taflu’r llyfr emynau Cymraeg i Oed y Gamwybodaeth.  Gyda'i pherfformiadau byw, naturiol ac yn aml yn ddifyfyr, mae Lleuwen yn rym unigryw pwerus iawn. 

Mae Martin Simpson (dydd Mawrth 10 Medi), sydd yr un mor gartrefol yn perfformio caneuon gwerin traddodiadol Saesneg, caneuon gwerin Americanaidd, y blues a'i gyfansoddiadau ei hun, yn un o’r chwaraewyr gitâr dull bysedd gorau yn y byd.Dros 40 mlynedd ers ei albwm cychwynnol Golden Vanity, mae'n dal i fod yn ddawn arbennig sy’n meistroli cariad, tristwch, harddwch a thrasiedi ym mhob gig.Heb fod yn un i gilio rhag unrhyw bwnc, mae cerddoriaeth Martin yn mynd y tu hwnt i ffiniau gan ei wneud yn un o'r adroddwyr stori gorau yng ngherddoriaeth werin. 

Mae enw’r gantores a’r ffidlwr o Swydd Stafford, Jackie Oates (Dydd Mawrth 19 Tachwedd) yn gyfystyr ag adfywio cerddoriaeth werin Saesneg; gan hudo cynulleidfaoedd â chydbwysedd tyner o draddodiad ac ailddyfeisio.Mae ei llais melys a’i dull creadigol o chwarae’r ffidl wedi ennill sawl Gwobr Gwerin y BBC yn ystod gyrfa 10 mlynedd o recordio a ddechreuodd â The Unthanks ac sydd wedi parhau â chwe albwm unawd.Mae Jackie hefyd yn aelod o The Imagined Village, ac mae wedi gweithio ar y cyd ag Alasdair Roberts, Belinda O’Hooley a’i brawd Jim Moray ar bopeth o ganeuon serch traddodiadol i hwiangerddi iasol. 

Yn annhebyg i’r tri chyngerdd Gwrando'r Gwreiddiau uchod a fydd yn cael eu cynnal yn y Lolfa L3, bydd Martyn Joseph (Dydd Mawrth 28 Ionawr) yn perfformio yn yr awditoriwm unwaith eto ar ôl galw mawr.Enillodd yr eicon gwerin Celtaidd, y cyfeirir ato'n aml fel y ‘Springsteen Cymreig’, y gong am y Gân Saesneg Wreiddiol Orau gyda Here Come the Young yng Ngwobrau Gwerin Cymru. Yn 2018, cafodd Martyn ei anrhydeddu â’r Wobr Ysbryd Gwerin gan Folk Alliance International yn Kansas, yn ogystal â Gwobr Cyflawniad Gydol Oes y cylchgrawn Fatea.Gyda’r ddawn brin i allu siarad â’r enaid, mae geiriau mynegol a theimladwy Martyn dros y 30 mlynedd diwethaf wedi arwain at werthu mwy na hanner miliwn o recordiau a miloedd o berfformiadau byw. 

Gallwch brofi pob un o’r pedwar perfformiwr gwerin hyn o fri yn Neuadd Dewi Sant.

“Cerddoriaeth amrwd, angerddol a disglair” Y Margins yn sôn am Lleuwen

“Un o offerynwyr di-ail y sin gerddoriaeth Saesneg – yn swnio’n well nag erioed”
Y Guardian yn sôn am Martin Simpson

 “Mae gan Oates y llais mwyaf melys o blith ei chenhedlaeth o gantorion gwerin Saesneg o hyd”
Independent on Sunday am Jackie Oates

“Caneuon deallus a goleuedig sy’n bywiogi yn ogystal â phrofocio… o dynerwch cynnil i ddicter chwyrn.
Trysor cenedlaethol Cymreig” MOJO am Martyn Joseph

 

 

I gadw sedd, ewch i: 
https://www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk/beth-sydd-ymlaen/gwrandor-gwreiddiau/

neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio