Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

That’ll Be the Day Online Christmas Show

That’ll Be the Day Online Christmas Show

 That'll Be The Day promotional poster advertising this online streaming event

Neuadd Dewi Sant

Dydd Sul 13 Rhagfyr 2020, 7pm

GWYLIWCH AR-LEIN AM Y TRO CYNTAF ERIOED!

THAT’LL BE THE DAY yn ôl gyda sioe newydd arbennig eleni i ledaenu rhywfaint o hwyl yr ŵyl - a'r tro hwn ni fydd angen i chi adael cysur eich cartref eich hun! 

Mae Rock & Roll Christmas wedi bod yn ffefryn blynyddol ers dros 30 mlynedd, ac ar Ddydd Sul 13 Rhagfyr 2020 am 7pm gallwch ei ffrydio am y tro cyntaf erioed gydag un

Er nad yw adloniant byw o flaen cynulleidfaoedd yn bosibl ar hyn o bryd, y sioe hon yw'r dechrau perffaith i'r tymor ewyllys da a'r ffisig i lymdra’r gaeaf. 

Mae'r sioe hon sydd wedi'i recordio ymlaen llaw yn cyfuno’r clasuron Nadolig traddodiadol a phop gorau â llond lle o chwerthin. Hefyd, bydd Trevor a rhai o'r cast yn fyw ar-lein ar y noson – cyn y sioe, yn ystod yr egwyl ac ar ôl y sioe – i ateb cwestiynau, sgwrsio a rhannu sieri rhithwir gyda chi! 

Cofiwch wisgo’ch dillad ffansi, cymryd llun a'i lanlwytho yn ystod y sioe i'r gang ei weld. 

RHAID PARHAU Â’R SIOE!

TOCYNNAU 

PRYNU FFRWD: £12.99

PRYNU FFRWD A LAWRLWYTHO: £17.99 

*Recordiwyd y sioe yn Theatr Gordon Craig, Stevenage ym mis Hydref 2020.

**Bydd hyd at £4.25 y tocyn yn mynd i Neuadd Dewi Sant.

***Pan fyddwch yn clicio 'Archebu nawr' ar wefan That’ll Be the Day ar wefan Neuadd Dewi Sant, cewch eich cyfeirio at eu gwefan i gwblhau'r taliad.

Ymuno â'r rhestr bostio