Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro

Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro

Mae un o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd wedi ymrwymo i gael gwared ar blastig untro o'i holl weithrediadau erbyn diwedd fis nesaf.

Mae Neuadd Dewi Sant, yNeuadd Gyngerdd Genedlaethol a Chanolfan Gynadledda Cymru, wedi addo rhoi'r gorau i wydrau cwrw plastig, gwellt yfed, trowyr diod a chwpanau peiriannau gwerthu a defnyddio eitemau bioddiraddiadwy yn eu lle, a fydd yn dadfeilio'n naturiol heb unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Ymuno â'r rhestr bostio