Mis Medi Yn Neuadd Dewi Sant

Mis Medi Yn Neuadd Dewi Sant

AR ÔL ein mis Awst tawelach, mae ein rhaglen llawn dop yn ôl trwy fis Medi yn Neuadd Dewi Sant

Efallai bod gwyliau’r haf drosodd am flwyddyn arall, ond mae gennym ddigonedd o bethau i’ch diddori wrth i’r nosweithiau dywyllu. 

Bydd mis Medi’n dechrau mewn steil gyda theyrngedau ardderchog i artistiaid eiconig.Mae Some Guys Have All the Luck (nos Iau 5 Medi) yn dilyn stori anhygoel Rod Stewart o ganu ar y stryd i fod yn seren byd-eang, wrth i’r Neuadd gael ei thrawsffurfio yn Galifornia braf yn Ultimate Eagles (nos Wener 6 Medi).Yn ddiweddarach yn y mis, bydd Hello Again (nos Wener 20 Medi) yn dathlu 50 mlynedd o Neil Diamond, ond does dim llawer o docynnau ar ôl ar gyfer What’s Love Got to Do With It?(Dydd Gwener 13 Medi) – sef y deyrnged orau i Tina Turner erioed!

HOZIER – Wasteland, Baby!
Nos Fawrth 17 Medi 2019, 7.30pm
GWERTHU ALLAN (holwch yn y Swyddfa Docynnau am seddi i’w rhyddhau yn hwyr) 

Enw anferth arall yn y byd cerddoriaeth yw Hozier (Dydd Mawrth 17 Medi), ond mae ei daith Wasteland, Baby! wedi gwerthu allan ers sbel.Yn yr un modd, mae sioe eicon yr 80au, Belinda Carlisle (nos Lun 30 Medi) bron yn llawn dop wrth iddi ddathlu 30 mlynedd ers rhyddhau ei halbwm enwog Runaway Horses.

FRANK SKINNER – Showbiz
Nos Sadwrn 28 Medi 2019, 8pm
YCHYDIG O SEDDI SYDD AR GAEL 

Mae sioeau comedi ardderchog fel hyn hefyd yn gwerthu allan yn gyflym iawn!Dim ond ychydig iawn o seddi sydd ar gael i weld seren y byd comedi Frank Skinner (nos Sadwrn 28 Medi) yn Showbiz, ac mae dyddiad ychwanegol yn y Flwyddyn Newydd oherwydd y galw mawr i weld y comedïwr o Lerpwl ac eicon byd y cyfryngau cymdeithasol Paul Smith (dydd Sadwrn 14 Medi a dydd Gwener 10 Ionawr). Yn ogystal, mae Brydon, Mack a Mitchell (Llun 23 - Mercher 25 Medi) wedi gwerthu allan yn llwyr ar gyfer bob nos.Fel arfer, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw golwg ar y cyfryngau cymdeithasol a’r Swyddfa Docynnau am unrhyw seddi a fydd yn cael eu rhyddhau’n hwyr.

 
NOSON YNG NGHWMNI BRYDON, MACK A MITCHELL – Town to Town
Llun 23, Mawrth 24 a Mercher 25 Medi 2019, 8pm
GWERTHU ALLAN (holwch yn y Swyddfa Docynnau am seddi i’w rhyddhau yn hwyr) 

Os ydych yn chwilio am noson yn llawn hud a lledrith gyda'r holl deulu, beth am Harry Potter & The Philosopher’s Stone (dydd Iau 19 Medi) wrth i Gerddorfa Symffoni Cenedlaethol Tsiec chwarae cerddoriaeth anhygoel ochr yn ochr â sgôr hyfryd John Williams.Bydd y plant yn dwlu ar Ben Phillips (dydd Gwener 27 Medi) wrth i’r dadlau barhau â’i frawd Elliot, ac mae ychydig o seddi ar ôl i weld enillwyr Britain’s Got Talent Diversity (dydd Sul 22 Medi) ar eu taith yn dathlu eu pen-blwydd yn 10 oed, Born Ready, gyda dwy sioe wych ar yr un diwrnod.Sioe arall sy’n cynnwys pobl ifanc ysbrydoledig yw It’s My Shout Premiere & Awards Night 2019 (Dydd Sul 8 Medi) wrth i dalent creu ffilmiau gorau Cymru gael eu cyflwyno mewn digwyddiad arddangos penigamp.

 
DIVERSITY
Dydd Sul 22 Medi 2019, 2pm a 7.30pm
YCHYDIG O SEDDI SYDD AR GAEL 

Ond os ydych yn chwilio am rywbeth tawelach, mae dwy gyngerdd werin ffantastig ar eich cyfer chi.Bydd Roots Unearthed yn ôl gydag un o chwaraewyr gitâr gorau’r byd Martin Simpson (dydd Mawrth 10 Medi). Ac ar ôl llwyddiant ysgubol eu ffilm bywgraffiadol, bydd Fisherman’s Friends (dydd Sadwrn 21 Medi) yn ôl ar y llwyfan gyda Keep Hauling.Hefyd, peidiwch â cholli Cyngerdd Cinio anhygoel gan yr organydd o Gaerdydd Jeffrey Howard (dydd Mawrth 10 Medi) – y ffordd berffaith i dorri’r diwrnod i fyny! 

I brynu eich seddi, ewch i hafan Neuadd Dewi Sant
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio