Cyngherddau Cinio - Newydd i Dymor Hydref a Gaeaf 2019

Cyngherddau Cinio - Newydd i Dymor Hydref a Gaeaf 2019

DYMA gyfle i osgoi prysurdeb bywyd pob dydd drwy ddod i Gyngerdd Cinio cyfareddol yn Neuadd Dewi Sant – y ffordd berffaith o dorri eich diwrnod! 

Mae Cyngherddau Cinio Tymor Hydref a Gaeaf 2019 yn cyfuno perfformiadau piano pwerus â datganiadau eiddil ar y feiolin a’r clarinét gan rai o’r unawdwyr a’r triawdau mwyaf dawnus sydd ar gael.

Jeffrey Howard – Organ
Dydd Mawrth 10 Medi 2019, 1pm


Yn dechrau’r tymor mewn steil mae‘r cerddor o Gaerdydd, Jeffrey Howard (ddydd Mawrth 10 Medi), sydd wedi chwarae gyda mawrion megis y Fonesig Shirley Bassey, Syr Bryn Terfel, Alfie Boe, Katherine Jenkins a Syr Karl Jenkins.Mae Jeffrey yn cyflwyno rhaglen organ gyfareddol o waith gan Bach a Vaughan Williams ynghyd â darnau swynol o’r Efail Gnau gan Tchaikovsky.

Solarek Piano Trio
Dydd Mawrth 1 Hydref 2019, 1pm

Mae’r mis canlynol yn dechrau gyda’r Triawd Piano Solarek (ddydd Mawrth 1 Hydref) wrth i’r feiolin, y soddgrwth a’r piano gyfuno mewn ffordd fendigedig i chwarae darnau grymus ganRebecca Clarke a’r cyfansoddwyr Ffrengig, Lili Boulanger a Germaine Tailleferre. 

Nicholas McCarthy – Piano
Dydd Mawrth 15 Hydref 2019, 1pm

Bythefnos yn ddiweddarach, bydd y pianydd llawchwith penigamp Nicholas McCarthy (ddydd Mawrth 15 Hydref) yn perfformio detholiad gwefreiddiol o waith Rachmaninov a Richard Strauss yn ogystal â Bach a Bellini.Ganed Nicholas ym 1989 heb ei llaw dde ac ni ddechreuodd ganu’r piano nes ei fod yn 14 oed ar ôl cael ei ysbrydoli gan ffrind yn chwarae Sonata Waldstein gan Beethoven.Er y dywedodd rhywun wrtho na fyddai byth yn llwyddo fel cerddor proffesiynol, aeth Nicholas ymlaen i astudio yn y Coleg Brenhinol Cerddoriaeth eiconig yn Llundain lle ef oedd yr unig bianydd llawchwith i raddio yn y 130 mlynedd ers sefydlu’r coleg. Yn anhygoel, fe berfformiodd o flaen cynulleidfa byw o 86,000 a hanner biliwn ar y teledu yn seremoni gau Gemau Paralympaidd 2012 ynghyd â Pharagerddorfa Prydain a Coldplay.

Cyngerdd Enillydd Gwobr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Laura Deignan – Clarinét  
Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019, 1pm

Hefyd yn taflu goleuni ar dalent ifanc aruthrol y bydd Cyngerdd Enillydd Gwobr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (dydd Mawrth 5 Tachwedd).Yn 2018, enillodd y clarinetydd Laura Deignan Wobr Ian Stoutzker 2018 am ei pherfformiad syfrdanol o’r Concertino gan Weber a Gwobr Un Gorsen Howarth.Yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, mae Laura yn chwarae Edwin York Bowen, Krzysztof Penderecki, Charles Villiers Stanford a Robert Muczynski.

Huw Watkins, David Adams a Matthew Hunt
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 1pm

Mewn cydweithrediad â

 

Wythnos yn ddiweddarach bydd Huw Watkins, David Adams a Matthew Hunt (ddydd Mawrth 12 Tachwedd) yn ymuno i berfformio darnau gan Michael Zev Gordon a John Luther Adams yn ogystal â’r darn Dream gan Watkins ei hun i’r clarinét, y feiolin a’ piano.Mae parch mawr at Huw Watkins a David Adams mewn cylchoedd clasurol am eu cydweithrediadau â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru.Yn ogystal, mae Matthew Hunt yn un o glarinetwyr mwyaf blaenllaw Prydain sy’n adnabyddus am ei waith gyda Deutsche Kammerphilharmonie Bremen a’r grŵp siambr o Sheffield, Ensemble 360. Peidiwch â cholli sgwrs ddiddorol cyn y cyngerdd â’r cyfansoddwr clodwiw John Metcalf ynglŷn â’r rhaglen am 12pm yn Ystafell Sant Asaph.

Dale Storr – Piano
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, 1pm

Yna bydd yn amser i’r cerddor a ddisgrifiwyd gan y cylchgrawn Jazz Journal fel “dyn piano’r dyn piano” ac yn “drysor cenedlaethol”, Dale Storr (ddydd Mawrth 19 Tachwedd) a fydd yn ail-greu seiniau syfrdanol New Orleans.Wedi’i ysbrydoli gan gasgliad recordiau ei rieni o ganeuon ‘rhythm a blues’ cynnar a roc a rôl, ymdrochai Dale yn arddulliau cewri fel Dr John, James Booker, Proffesor Longhair, Allen Toussaint, Fats Domino a Huey ‘Piano’ Smith.Trwy ei astudiaethau piano aeth i Sheffield lle sefydlodd enw am fod yn gyfeilydd piano yr oedd galw mawr amdano gan roi cyfeiliant i lawer o sêr blues o’r DU ac America.Ers 2008, mae Dale wedi cael cydnabyddiaeth eang am ei sioe Sounds of New Orleans.

Côr Eglwys Gadeiriol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019, 1pm 

Yn cau tymor Cyngherddau Cinio yr hydref a’r gaeaf bydd dau gyngerdd Nadolig sy’n sicr o’ch llenwi â hwyl yr ŵyl.Yn gyntaf, bydd Côr Eglwys Gadeiriol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (ddydd Mawrth 26 Tachwedd) yn creu digon o naws Nadoligaidd gyda detholiad hudol o garolau traddodiadol i gyfeiliant aelodau Cerddorfa Gyngerdd Coleg Ioan Sant dan arweiniad Jeffrey Howard.

 

Band Nadolig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019, 1pm 

Yn ogystal, bydd Band Nadolig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (ddydd Gwener 6 Rhagfyr) yn perfformio ffefrynnau’r ŵyl gyda chyngerdd gydganu gyda’r teulu cyfan – y ffordd berffaith i ddianc rhag y tywydd oer a bwrlwm siopa’r Nadolig!

Mae Tymor Cyngherddau Cinio yr Hydref a’r Gaeaf yn pwysleisio ymrwymiad parhaus Neuadd Dewi Sant a Chyngor Caerdydd i gynnal cyngherddau o safon uchel sy’n fforddiadwy i bawb

Mae holl Gyngherddau Cinio Tymor Gwanwyn a Haf 2019 yn Neuadd Dewi Sant yn costio £6 ymlaen llaw a £7 ar y diwrnod (mae consesiynau yn £5 ymlaen llaw a £6 ar y diwrnod). 

Gellir defnyddio Credydau Amser Tempo ar gyfer amrywiaeth Gyngherddau Cinio – ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 i gael mwy o wybodaeth. 

Mae pob perfformiad yn dechrau am 1pm ac yn para tua awr. 

I archebu eich tocynnau ar gyfer y ddau gyngerdd uchod, ewch i  

I drefnu eich tocynnau ar gyfer y cyngherddau uchod, ewch i’r  
dudalen Cyngerddau Amser Cinio Hydref / Gaeaf 2019
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio