Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cyfweliad gydag Arweinydd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd Michael Bell MBE

Cyfweliad gydag Arweinydd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd Michael Bell MBE

Swae Opera
Neuadd Dewi Sant

Nos Fawrth 16 Medi, 7.30pm

YDYCH chi wastad wedi eisiau clywed clasuron opera fel Carmen, Aida, Samson a Delilah, La Bohème a mwy, i gyd yn yr un lle?

Wel, nawr gallwch chi, wrth i Gerddorfa Ffilharmonig Caerdydd i gloi â’u tymor 2019/20 mewn steil gyda Swae OperaNos Fawrth 16 Medi.

Profwch angerdd Puccini, mawredd Verdi, ffraethineb Offenbach a thanbeidrwydd Saint-Saëns yn y cyngerdd hudolus hwn sydd hefyd yn cynnwys Rachael Marsh a’r tenor Andrew Rawlings o Academi Llais Ryngwladol Cymru Dennis O'Neill CBE. 

Bydd Neil Collins yn sgwrsio ag arweinydd y CPO, Michael Bell MBE am y diweddglo gwych i’r tymor hwn…

Ai dyma fyddai eich repertoire opera delfrydol? 

Rwyf wedi ceisio cynnwys detholiad o arias poblogaidd, ac wedyn cydbwyso hyn gydag agorawdau operatig ac eiliadau cerddorfaol. Roedd bron yn anoddach i benderfynu beth i’w hepgor, na beth i’w gynnwys. 

Siaradwch â ni am uchafbwyntiau rhaglen y Swae Opera. 

Wrth gynllunio’r rhaglen mae’n rhaid i chi ddechrau yn rhywle, a’r eitem gyntaf roeddwn i’n gwybod bod yn rhaid i ni ei chynnwys yw’r un y mae bron pawb yn ei adnabod - yr aria mawr i denoriaid, Nessun Dorma, o Turandot Puccini. La Bohème, mae’n siŵr, yw fy hoff opera ac roeddwn i wir eisiau cynnwys yr olygfa olaf yn  gyfan o Act I, gyda’i chyfres o arias bythgofiadwy i denoriaid (Che gelida manina) a sopranos (Si, mi chiamano Mimi), ac yn olaf, deuawd angerddol (O soave fanciulla). Mae’n gerddoriaeth hollol hudolus i doddi’r calonnau caletaf. Roedd cerddoriaeth Verdi hefyd yn hanfodol, ac rydym yn cynnwys yr aria i denoriaid La donna e mobile o Rigoletto a’r aria arddangos i sopranos Sempre libera o La Traviata. 

Yn anaml y llwyfennir Y Barwn Sipsi gan Johann Strauss y dyddiau hyn, ond bydd yr aria i denoriaid Als Flotter Geist yn gyfarwydd.  Ar un adeg roedd yn rhan hanfodol o repertoire  tenoriaid blaenllaw’r gorffennol fel Richard Tauber, Fritz Wunderlich a Nicolai Gedda a’i meddiannodd, felly bu’n bleser ei chynnwys yn ein rhaglen. Mae’n gerddoriaeth i beri i chi wenu. 

Bydd y gerddorfa yn perfformio eitemau cerddorfaol poblogaidd o operâu gan gynnwys agorawd Beethoven i’w unig opera Fidelio, agorawd fawreddog Wagner i Tannhauser, cyfres o’r bythol-boblogaidd Carmen gan Bizet, agorawd hyfryd Offenbach i Orpheus in the Underworld (gyda’i ‘can-can’ enwog) a’r Bacchanale hyfryd o nwydus a hedonistig o opera Saint-Saëns’, Samson a Delilah.  

Mae Nessun Dorma yn gyfarwydd ar unwaith i gefnogwyr pêl-droed pan gipiodd recordiad Luciano Pavarotti o 1972 ddychymyg y cyhoedd fel y thema ar gyfer Cwpan y Byd yn yr Eidal yn ‘90. Allwch chi gofio mai hi oedd trac sain yr haf hwnnw? 

Yn ôl yn 1990 roedd y BBC yn chwilio am ddarn o gerddoriaeth i gyflwyno eu darllediadau o Gwpan Pêl-droed y Byd yn yr Eidal. Digwydd bod, roedd un o’r cynhyrchwyr yn gwrando ar bennod o Desert Island Discs ac wedi clywed Nessun Dorma yn cael ei dewis gan westai'r wythnos honno. Rhywsut roedd yn gwybod y byddai’r aria hon yn berffaith, yn enwedig gyda’i geiriau yn creu uchafbwynt -Vincero (Byddaf yn ennill) yn seinio dair gwaith. Y recordiad a ddewiswyd oedd yr un gan Luciano Pavarotti gyda Cherddorfa Ffilharmonig Llundain wedi’i harwain gan Zubin Mehta a gymerwyd o recordiad cyfan Turandot Puccini oedd yn cynnwys y Fonesig Joan Sutherland yn y brif ran.  

Efallai na fyddwch yn cofio pwy enillodd Gwpan y Byd yn 1990, ond mae pawb a’i gwyliodd yn cofio Nessun Dorma! 

A oes unrhyw ddarnau operatig y bydd pobl yn eu hadnabod o draciau sain ffilmiau? 

Ar gyfer dilynwyr ffilmiau mae dau ddarn a greodd argraff ar gynulleidfaoedd sinemâu; yn gyntaf yr Intermezzo bendigedig o Cavalleria Rusticana Mascagni, a ddewiswyd ar gyfer golygfa agoriadol Raging Bull Martin Scorsese gyda Robert de Niro. Y llall yw’r aria hyfryd i sopranos O mio babbino caro o Gianni Schicchi Puccini sy’n gynwysedig yn y ffilm glasurol gan Merchant Ivory, A Room with a View gyda’r Fonesig Maggie Smith, y Fonesig Judi Dench a Helena Bonham Carter. 

Dywedwch wrthym am yr unawdwyr sy’n gynwysedig. 

Mae gennym ddau o unawdwyr ifanc disglair ar ddechrau eu gyrfaoedd sy’n astudio gyda’r tenor gwych Dennis O’Neill yn Academi Llais Ryngwladol Cymru - y soprano Rachael Marsh a’r tenor Andrew Rawlings. Mae’r rhain yn lleisiau ifanc, cyffrous sy’n mynd i gyffroi ein cynulleidfa ddydd Gwener 20 Mawrth, ac mae’n fraint cael perfformio gyda nhw. 

I unrhyw un sy’n ystyried a yw noson o gerddoriaeth o’r operâu yn addas iddyn nhw, beth fyddech chi’n ei ddweud i’w denu i’r Swae Opera? 

Nid oes dim byd yn well na gweld opera lawn yn y theatr, ond mae ein cyngerdd yn cynnig cyfle i unrhyw un sydd am gael blas o’r byd opera. A’r gobaith yw, wedi clywed cerddoriaeth o operâu megis Carmen, La Bohème, Aida, La Traviata, Fidelio a rhagor, y bydd llawer eisiau mynd i weld cynhyrchiad llawn o’r gweithiau gwych hyn. 

Ydych chi’n gallu datgelu unrhyw gynlluniau ar gyfer tymor 2019/20 CPO eto? 

Bydd ein tymor newydd yn cynnwys noson o gerddoriaeth gan y cyfansoddwr mwyaf poblogaidd o bosib, Tchaikovsky, a’n cyflwyniad blynyddol o A Night at the Movies, a Russian Spectacular ym mis Mawrth 2021. Cyhoeddir y manylion llawn yn fuan. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni’n fuan ar gyfer y cyngherddau hynny. 

RHAGLEN: 

 Mae darnau cerddorfaol yn cynnwys:

 

 Beethoven

 Agorawd Fidelio

 

 Bizet

 Cyfres Carmen

 

 Mascagni

 Intermezzo o Cavalleria rusticana

 

 Verdi

 Yr Ymdeithgan Fawr o Aida

 

 Wagner

 Agorawd Tannhauser

 

 Offenbach

 Agorawd Orpheus in the Underworld

 

 Saint-Saëns 

 Bacchanale o Samson a Delilah

 

 Mae’r arias yn cynnwys:

 Verdi

 La Donna è mobile (Rigoletto)

 Puccini

 O mio babbino caro (Gianni Schicchi)

 Dvořák

 Cân i’r Lloer (Rusalka)

 Puccini

 Golygfa Olaf Act I (La Bohème)

 Strauss

 Als flotter Geist (Y Barwn Sipsi)

 Verdi

 Sempre libera (La Traviata)

 Puccini

 Nessun dorma (Turandot)


Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd

Michael Bell MBE – Arweinydd

Rachael Marsh (Soprano) ac Andrew Rawlings (Tenor)
o Academi Llais Ryngwladol Cymru Dennis O’Neill CBE 

TOCYNNAU 

Mae tocynnau’n costio £8, £11, £13, £19 a £25
(yn ogystal â ffi bostio ddewisol o £1.50) 

Gostyngiadau ar gael. 

I gadw sedd, ewch i Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Swae Opera!
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.

Ymuno â'r rhestr bostio