Comedi yn Neuadd Dewi Sant

Comedi yn Neuadd Dewi Sant

AWYDD CHWERTHIN? 

... Os felly, Neuadd Dewi Sant yw’r lle i fod gyda rhai o gomedïwyr gorau’r DG yn camu i’r llwyfan dros y misoedd nesaf. 

Ers agor yn 1982, mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru wedi ymfalchïo mewn rhoi llwyfan i dalent comedi newydd a chyfarwydd, ac wedi’r holl flynyddoedd mae ein dewis gwych o gomediwyr yr un mor ddoniol ag erioed. 

Y cyntaf i’n diddanu yw’r comedïwr o Lerpwl, Paul Smith (Sad 14 Medi 2019 & Gwen 10 Ion 2020).Ychydig iawn o seddi sydd ar ôl ar gyfer y dyddiad fis Medi, ond mae ail ddyddiad wedi ei ychwanegu yn y Flwyddyn newydd i ateb y galw.

FRANK SKINNER – Showbiz
Dydd Sadwrn 28 Medi 2019, 8pm
YCHYDIG O SEDDI SYDD AR GAEL

Yna byddwn yn rhoi croeso nôl i'r chwedlonol Frank Skinner (Sad 28 Medi 2019), a fydd yn ein diddanu â’i hanesion wedi tri degawd ym myd Showbiz – bydd gofyn bod yn chwim i fachu’r seddi olaf i hwn fodd bynnag!Hefyd yn dychwelyd i’r llwyfan comedi mae’r eiconig Ben Elton (Iau 7 Tach 2019), a fydd yn dechrau ar ei daith gyntaf drwy wledydd Prydain ers 15 mlynedd.

TIM MINCHIN – Back
Dydd Mawrth 29 & Mercher 30 Hydref 2019, 7.30pm
GWERTHU ALLAN (holwch yn y Swyddfa Docynnau am seddi i’w rhyddhau yn hwyr) 

ROMESH RANGANATHAN – The Cynic’s Mixtape
Dydd Iau 28 & Gwener 29 Tachwedd 2019, 8pm
GWERTHU ALLAN (holwch yn y Swyddfa Docynnau am seddi i’w rhyddhau yn hwyr) 

Fel gyda Paul Smith mae ail ddyddiad wedi ei ychwanegu ar gyfer Rob Beckett (Gwener 4 & Sad 5 Hydref 2019), a bydd dipyn o ergyd gan ei sioe newydd WallopMae Tim Minchin (Maw 29 – Mer 30 Hyd 2019), Romesh Ranganathan (Iau 28 a Gwen 29 Tach 2019) a Bryan Mack a Mitchell (Llun 23, Maw 24 & Mer 25 Medi 2019) hefyd i’w gweld ar fwy nag un noson, ond gwerthodd y dair sioe yma allan beth amser yn ôl!

NOSON YNG NGHWMNI BRYDON, MACK A MITCHELL – Town to Town
Llun 23, Mawrth 24 & Mercher 25 Medi 2019, 8pm
GWERTHU ALLAN (holwch yn y Swyddfa Docynnau am seddi i’w rhyddhau yn hwyr) 

Mae’r seddi bron i gyd wedi gwerthu hefyd ar gyfer Russell Kane (Gwen 15 Tach 2019) a Jonathan Pie (Sad 23 Tach 2019). Fel bob adeg, mae’n syniad o hyd i ffonio’r Swyddfa Docynnau a gwirio ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer unrhyw seddi hwyr gaiff eu rhyddhau.

RUSSELL KANE – The Fast and the Furious
Nos Wener 15 Tachwedd 2019, 8pm
YCHYDIG O SEDDI SYDD AR GAEL

Os ydych yn hoffi’ch comedi yn gymysg â cherddoriaeth, yna byddwch wrth eich bodd â Kevin Bloody Wilson o Awstralia (Merch 16 Hyd 2019). Dyw e na’i ffrind brwnt Jenny Talia yn rhai ar gyfer y gwan galon!Yr un mor agos i’r asgwrn a main ei thafod mae Katya a'i Comedy Queens (Dydd Sul 16 Chwef 2020) wrth i seren RuPaul's Drag Race gael cwmni pum perfformiwr arall y mae eu henwau eto i'w cyhoeddi.Ac mae’n debyg ei bod yn syniad eitha’ da gadael eich moesau da wrth y drws wrth i Jimmy Carr (Sad 3 Hydref 2020) wneud jôcs am bob math o bethau ofnadwy yn Terribly Funny.

JONATHAN PIE – Fake News
Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019, 7.30pm
GWERTHU ALLAN (holwch yn y Swyddfa Docynnau am seddi i’w rhyddhau yn hwyr) 

Ar ben hynny, bydd enillydd Gwobr Perrier a’r podledwr poblogaidd John Robins (Dydd Mawrth 26 Tach 2019) yn dod â’i Hot Shame i’r Neuadd.Bydd yr eiconig Sandi Toksvig (Iau 9 Ion 2020) unwaith eto yn cyflwyno National Trevor a bydd David Baddiel (Sad 25 Ion 2020) yn herio’r bwlis seibr yn ogystal â heclwyr go iawn yn Trolls:Not the Dolls.Ac yn olaf i’r llwyfan bydd y triawd sy’n ffefrynnau ar gemau panel teledu sef Milton Jones (Merch 11 Mawrth 2020), Ed Byrne (Sad 21 Mawrth 2020) a Ross Noble (Llun 27 Ebrill 2020).

KATYA A’I COMEDY QUEENS
Dydd Sul 16 Chwefror 2020, 8.30pm

Chwarddwch dros bob man yn Neuadd Dewi Sant! 

Er mwyn cadw sedd, ewch i Tudalen Comedïau
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878 444.

Ymuno â'r rhestr bostio