Polisi Preifatrwydd

Mae Neuadd Dewi Sant yn gweithredu yn unol â’r Ddeddf Amddiffyn Data. Os ydych chi wedi dewis cael gwybodaeth gan y Neuadd byddwn yn defnyddio’ch manylion chi at y dibenion hyn: postio neu ymchwil marchnata Os ydych chi wedi dewis gadael i ni rannu eich data chi, byddwn yn rhoi eich manylion i drydydd personau at ddibenion ymchwil marchnata neu bostio.


Os oes arnoch chi eisiau newid eich dewisiadau amddiffyn data, sgrifennwch at: Yr Adran Farchnata, Neuadd Dewi Sant, yr Aes, Caerdydd CF10 1AH

Ymuno â'r rhestr bostio