Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Digwyddiadau yn Neuadd Hoddinott

NODER: Mae’r digwyddiadau isod yn digwydd yn Neuadd Hoddinott, sydd yng 
Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd, Caerdydd.

Ar gyfer cyngherddau'r BBC yn Neuadd Hoddinott, ewch i BBC NOW tymor 2021-22.

Tony Adams: Sober Not Sombre
Dydd Llun 16 Mai 2022, 7.30pm
BBC Neuadd Hoddinott, Caerdydd 

 Tony Adams    
 Ian Ridley   newyddiadurwr ac ysgrifennwr 

 

Dyma Tony Adams yn agor ei galon yn ddi-flewyn ar dafod.

Arweinydd pwerus Lloegr, tra’n gapten ysbrydoledig dros Arsenal, dyrchafodd ddeng tlws dros gyfnod o dri degawd, mae Adams yn un o fawrion pêl-droed Saesnig.

Oddi ar y cae chwarae, cydnabyddodd ei fod yn alcoholig, ac mewn sobrwydd sefydlodd y clinig Sporting Chance sy'n parhau i helpu dynion a menywod o’r byd chwaraeon gyda materion dibyniaeth ac iechyd meddwl.

Yn ddoniol wrth drafod pêl-droed, ac yn ddoeth ar faterion ehangach, bydd Tony yn cyflwyno ei brofiad yn ddadlennol ac yn ddifyr fel na all unrhyw ffigwr arall o’r byd chwaraeon.

Taith wedi'i chynhyrchu ar y cyd â Jewson.

    • Pris Safonol: £33.00

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

Ymuno â'r rhestr bostio