Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cip olwg

 

 

MINISTRY OF SOUND
The Annual Classic
Gyda Cherddorfa Gyngerdd Llundain
Dydd Gwener 31 Mai, 7.30pm

Ailddychmygu'n fyw albymau eiconig

Mae brand dawns mwyaf eiconig y byd, Ministry of Sound, yn falch o gyflwyno The Annual Classical, ailddychmygu cerddorfaol y cyfresi o ddetholiadau cerddoriaeth ddawns a werthodd orau erioed, ‘The Annual’. 

Bydd The Annual Classical yn cynnwys rhai o’r traciau dawns o’r naw degau oedd ar ddetholiadau cynnar ‘The Annual’ aeth i frig y siartiau. Y gerddorfa o hanner cant, y London Concert Orchestra, sy’n perfformio, a gewch chi ail-fyw ac ailbrofi’r hits megis The Chemical Brothers – ‘Hey Boy Hey Girl’, Dario G – ‘Sunchyme’, Faithless – ‘Insomnia’, Fatboy Slim – ‘Right Here, Right Now’ a llond gwlad at hynny. 

 

 

 

 

 

WALLACE A GROMIT'S MUSICAL MARVELS
Dydd Sadwrn 1 Mehefin, 1.30pm a 6pm

Dewch at hoff ddeuawd dynamig pawb, a Wallace yn hwylio i berfformio ei gampwaith cerddorol My Concerto in Eee Lad gyda help llaw gan ei gyfaill cu, y ci Gromit...be yn y byd allai fynd o’i le?!  

Mae’r profiad rhyngweithiol yma’n cynnwys animeiddiadau wedi’u creu’n arbennig yn ogystal â chyfeiliant cerddorfaol byw a giamocs gan y Picture House Orchestra a’r cyflwynydd Matthew Sharp. 

Wedyn dangosir y ffilm enillodd Wobr Academy® ‘Wallace & Gromit: The Wrong Trousers’ a’r gerddorfa’n perfformio’r trac sain yn fyw ar lwyfan – does dim dau na fydd yn ddiwrnod i’r brenin tan gamp i’r teulu i gyd. 

   

Y Gerddorfa Ffilharmonia: The Planets
Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2018-19
Dyyd Mawrth 25 Mehefin, 7.30pm

Ymunwch â’r Philharmonia am siwrne gyffrous i fyd astroleg, ffantasi a mytholeg. Dysgwch am fydoedd hynafol ac anhysbys trwy un o’r sgorau ffilm mwyaf eiconig o’r 1970au, y concerto piano cyfoes gan y cyfansoddwr Ffrengig Guillaume Connesson ac arolwg planedol epig Holst a ysgrifennwyd yn ystod y Rhyfel Mawr. Bydd yr archwiliad clyweled a chosmig hwn yn ddigwyddiad rhyngweithiol.

 

 

LLEUWEN
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 9 Gorffennaf, 8pm

Mae’n falch gan PYST gyhoeddi taith newydd gan Lleuwen – y troy ma gyda band a fydd yn ymweld â rhai o theatrau gorau Cymru gan gynnwys Neuadd Dewi Sant.

Steve Eaves, a chanodd ar rai o’i recordiadau pan oedd yn ferch fach. Cafodd brofiad gwerthfawr hefyd yn Ysgol Glanaethwy, yr ysgol ym Mangor sy’n enwog am ei chorau, ond roedd Lleuwen â’i bryd bob amser ar ehangu ei gorwelion cerddorol a meithrin ei llais dihafal ei hun.

 

 

 

 

WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT?
Teyrnged i Tina Turner
Dydd Gwener 13 Medi, 7.30pm

What's Love Got To Do With It? ydi’r sioe newydd orfoleddus sy’n dathlu cerddoriaeth y gantores anhygoel Tina Turner.  

Y cynhyrchwyr arobryn roes i chi’r sioe sgubol o lwyddiannus Whitney - Queen Of The Night sy’n dod â What’s Love Got To Do With It? atoch chi, sef y deyrnged orau oll i un o artistiaid cerddorol mwyaf eiconig a hoff ein cenhedlaeth.   

Yn y sioe theatr deithiol newydd sbon danlli yma, caiff y gynulleidfa ddisgwyl noson yn heigio gan egni, yn roc a rôl sy’n eli i’r galon yn cynnwys hits mwyaf Tina a berfformir gan ddawn leisiol anhygoel Elesha Paul Moses (Whitney - Queen Of The Night, The Voice, X Factor) ac iddi’n gefn band byw deg darn. 

 

HELLO AGAIN - The Story of Neil Diamond
Dathlu hanner can mlynedd a Chwedl
Dydd Gwener 20 Medi, 7.30pm

Mae delweddau atgofus, fideo a thraethu’n ychwanegu at yr hud, a’r sioe’n mynd â chi ar daith gerddorol drwy yrfa hanner can mlynedd ddisglair Neil Diamond.

The Bang Years hyd y dydd hwn, buan y byddwch chi’n morio canu’r holl hits gan gynnwys Sweet Caroline, Cracklin’ Rosie, Forever in Blue Jeans, Song Sung Blue, Hello Again, Love on the Rocks, America a llawer at hynny.

*Brooklyn Horns & Ascending Strings mewn rhai sioeau’n unig.

 

 

 

ALED JONES A RUSSELL WATSON
Taith In Harmony
Dydd Iau 26 Medi, 7.30pm

Dyma’r canwr o Gymro Aled Jones a’r tenor Russell Watson yn rhoi tro am y Neuadd yn dilyn rhyddhau eu halbwm début In Harmony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEVE HACKETT
Taith Genesis Revisited 2019
Dydd Sadwrn 9 Tachwedd, 7.30pm

Selling England By The Pound - Yr Albwm ar ei Hyd a Deugeinmlwyddiant Spectral Mornings ac Uchelfannau’r albwm newydd

Mae Steve Hackett, cyn-gitarydd di-ffrwyn Genesis, yn cyhoeddi ei Daith Ewropeaidd 2019.   Yn ei chychwyn hi ar 2il Tachwedd 2019, bydd Steve a’i fand yn perfformio ugain sioe o gwmpas gwledydd Prydain. 

Am y tro cyntaf erioed bydd Steve yn perfformio’r albwm arloesol gan Genesis, Selling England By The Pound, yn ei grynswth.   Ym 1973 y’i rhyddhawyd, aeth yr albwm i Rif Tri yn siartiau gwledydd Prydain ac fe’i galwyd yn ‘albwm diffiniol Genesis’. Mae’n cynnwys ffefrynnau mawr fel Dancing with the Moonlit Knight, Firth of FifthCinema Show ac, wrth gwrs, I Know What I Like (In Your Wardrobe). ydd hoff draciau clasurol eraill Genesis hefyd yn amlwg eu lle yn y sioe. 

 

 

 

 
 Pris Safonol £24 | £27
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau £24 @ pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Tŷ Cerdd yn hwyrgerdd: Ensemble Berkeley

Beth am drio...

 

 

Ymuno â'r rhestr bostio