Taith Podlediad Beicio Prydain

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn ei ôl o fawr alw amdano ar ôl gwerthu pob un tocyn yn 2018, mae’r Podlediad Beicio’n dod â Richard Moore, Lionel Birnie a chydweithwyr eraill a gwesteion yn eu holau i Gaerdydd ac i’w canlyn rhagor o’u dadansoddi, croniclo a chraffter beicio arobryn. Gewch chi wybod sut beth ydi bywyd go iawn yn y peloton beicio proffesiynol ac i’r dynion a’r merched sy’n sôn am y maes y naill wythnos ar ôl y llall, drwy’r byd yn grwn ac ar draws y teithiau mawr ill tair. Bydd y daith hefyd yn nodi lansio cylchgrawn The Cycling Podcast 2019 y flwyddyn feicio – yn ateb cwestiynau allweddol fel sut yr enillwyd y rasys, pwy oedd ar gefn la Zubeldia a be gafodd Lionel i ginio.

www.thecyclingpodcast.com

 
 Pris Safonol  £18 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith  £15

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr