Rygbi Haf Rhyngwladol 2019

  • Lolfa Lefel 3
 

Dewch i wylio Cymru yng ngemau rygbi Rhyngwladol Haf 2019 cyn ei Chwpan Rygbi’r Byd yn Japan, hydref 2019.  Gewch chi wylio’r gêm yma ar ein sgrîn fawr yn ein Lolfa eang ar Lefel 3.  Byddwn yn cynnig bwyd poeth yn ein bar mawr ac rydym yn croesawu teuluoedd hefyd.

Yr ornest fydd i’w gweld: 
Sadwrn 31ain Awst 2019
Cymru yn erbyn Iwerddon dechrau’r gêm 2.30pm

Bydd y barrau ar agor o ddeg o’r gloch y bore ymlaen 

MYNEDIAD AM DDIM


Gemau cartref eraill: 

Sadwrn 17eg Awst
Cymru yn erbyn Lloegr dechrau’r gêm 2.15pm 

Gwaetha’r modd, gan fod digwyddiad tocynnau ar fynd ar yr un diwrnod, ni allwn ddangos y gêm yma. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw drafferth oherwydd hyn.