RUSH & HARTSON - Chwedlau Pêl-droed Cymru’n Sgwrsio

Heb flewyn ar dafod ac yn glòs – dau o chwedlau go iawn pêl-droed Cymru’n dod i’r llwyfan i sôn am eu gyrfaoedd disglair. 

A hwythau’n flaenwyr tan gamp y tîm cenedlaethol, mae Ian Rush a John Hartson yn trafod eu gyrfaoedd disglair - y gemau, straeon y stafell wisgo a’r maes hyfforddi, rheolwyr, ffraeon a rhagor. 
Dan law llywydd abl TalkSPORT Perry Groves, mae noson ddifyr y tu hwnt yn eich aros chi a’r ddau’n rhannu’n ddi-flewyn-ar-dafod eu hoff atgofion o fod yn geffylau blaen y Dreigiau aruthrol. 

Ar ben trafod atgyfodiad ein tîm cenedlaethol, fe fydd yna gyfle i holi’r chwedlau yn ystod y noson. 

Mae ychydig iawn o docynnau VIP ar gael sy’n cynnwys cwrdd a chyfarch a chyfle i dynnu llun cyn y sioe. Eich annel, eich ennill, felly peidiwch ag oedi – tarwch heibio i’r swyddfa docynnau’n awr i weld oes tocynnau ar gael.

 
 Pris Safonol  £23.95 | £29.45 | £31.45 | £57.95
 Cynnig Ceiliog (heb fod ar y Pecyn VIP) Pob tocyn £5 yn rhatach
 Pecyn VIP
 - Diod pan gyrhaeddwch
 - Seddi gyda’r Gorau
 - Cwrdd a Chyfarch y chwaraewyr cyn y sioe
 - Cael tynnu llun proffesiynol gyda nhw
 - Cael un darn o farsiandïaeth wedi’i lofnodi gan y chwaraewyr
 
 £57.95 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant £2 yn llai
 Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr