Noson yng Nghwmni Gareth 'Alfie' Thomas

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae’r eicon chwaraeon, y dyngarwr ac yn awr y Triathletwr Ironman, Gareth ‘Alfie’ Thomas, wedi cyhoeddi ‘Noson yng Nghwmni’ arbennig iawn yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd nos Iau 21ain Tachwedd.

Ym 1974 y ganed Gareth a chwaraeodd rygbi’r undeb i Ben-y-bont ar Ogwr, y Rhyfelwyr Celtaidd, Toulouse a Gleision Caerdydd, gydag ennill cant o gapiau rhyngwladol i Gymru a bu’n gapten ar y Llewod Prydeinig a Gwyddelig. Yn 2010 ffeiriodd i rygbi’r gynghrair, a chwarae i Groesgadwyr Rygbi’r Gynghrair, ac i Gymru. Ymddeolodd o rygbi ym mis Hydref 2011.

Roedd Gareth ar ben ei ddigon. Roedd yn arwr cenedlaethol, yn eicon chwaraeon. Roedd yn arweinydd dynion, yn gapten Cymru a’r Llewod Prydeinig. Iddo yntau, mynegiant o hunaniaeth ddiwylliannol oedd rygbi, cod cysegredig. Ond doedd ei holl lwyddiant ddim yn ddigon i leddfu straen cuddio pwy oedd go iawn. Yn 2009 dywedodd Gareth ar goedd ei fod yn hoyw a bwriodd Stonewall bleidlais drosto’r person hoyw mwyaf dylanwadol y flwyddyn honno.

Ym  mis Medi 2019 datgelodd y chwedl rygbi Gareth ei fod yn byw gyda HIV ac am "chwalu’r gwarth" sydd ynghlwm â’r cyflwr.  Ar ôl gwneud y cyhoeddiad cwblhaodd Gareth driathlon Ironman yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro a miloedd yn rhoi hwrê fawr iddo. Gorffennodd y lladdfa o her mewn deuddeg awr a deunaw munud ar ddiwrnod oedd wefreiddiol heb ei ail. Gwyliwch Gareth Thomas: HIV and Me ar BBC iPlayer yn awr.

Bydd Noson yng Nghwmni Gareth Thomas yn rhoi cip ar stori ysbrydoledig a gwefreiddiol Gareth sy’n codi uwchlaw byd chwaraeon i adrodd gwirionedd cyffredinol ynghlwm â theimlo fel un ar y cyrion ac wynebu pwy ydych chi go iawn. 

Bydd punt o bob tocyn a godir yn mynd tuag at Ymddiriedolaeth Terrence Higgins. I gael rhagor o wybodaeth am yr elusen ewch i https://www.tht.org.uk/

 
 Pris Safonol £26.70 | £33.70 | £39.20
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Seddi'r stalau @ £26.70 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.