Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Grayson Perry: A Show for Normal People

  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Serch bod yn artist arobryn, yn gyflwynydd teledu enillodd wobr Bafta, yn Ddarlithydd Reith ac yn awdur sy’n gwerthu fel slecs, rhywun normal ydi Grayson Perry – ac yn union run fath â phobl normal eraill, mae’n rhyw frith ymwybodol ein bod ni i gyd yn mynd i farw.

Yn Essex ym 1960 y ganed Grayson ac mae ei yrfa’n ymestyn dros ddeugain mlynedd. O’i A House for Essex, adeilad parhaol a godwyd yng nghefn gwlad gogledd Essex yn 2015, hyd at Grayson Perry’s Big American Road Trip – cyfres deithio ddogfen deiran lle chwiliodd ystyr y Freuddwyd Americanaidd yn yr oes sydd ohoni - a Grayson’s Art Club, a ddaeth â’r cenhedloedd ynghyd yn ystod y clo drwy gelfyddyd, gwneud gweithiau newydd a llywyddu dosbarthiadau meistr, mae Perry yn dipyn o hen law ar wneud lemonêd o gyffredinedd bywyd.

Dewch at Grayson gael iddo fynd â chi drwy noson fydd yn agoriad llygad ac yn syndod, lle mae’r math yma o ddirfodaeth yn plymio o’r gwiw i’r gwirion. Gewch chi fynd adre’n ddiogel ac yn glyd o wybod, yn y pen draw, na does dim byd o bwys beth bynnag.

Dewch at Grayson ac yntau’n gofyn, ac efallai’n ateb, y cwestiynau mawr hyn mewn noson a fydd, does dim dwywaith, yn tynnu’ch meddwl chi oddi ar ddiffyg ystyr bywyd fel na all neb ond dyn mewn ffrog.

 
  • Pris Safonol: £28 | £31 | £33

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr