Conversations with Stacey Dooley

Ddeuddeng mlynedd ar ôl dechrau’i gyrfa mae Stacey Dooley bellach wedi ennill ei phwy’n gadarn yn un o gyflwynwyr mwyaf adnabyddus y BBC drwy ei chyfres ymchwiliol aruthrol o boblogaidd sy’n cwmpasu amrywiaeth fawr o bynciau o bedwar ban byd: o ddelwyr arfau yn yr Unol Daleithiau hyd at fomwragedd hunanleiddiol Nigeria, o ryfel Rwsia ar ferched hyd at ymosodiadau paramilwrol yng Ngogledd Iwerddon a sut i fynd i’r afael â ffasiwn ffwr â hi.

Dyma gyfle prin i weld Stacey’n fyw, yn sôn am ei gyrfa hynod hyd yn hyn, i ble mae’n mynd nesaf, a sut y mae’r newyddion a newyddiaduraeth ymchwiliol yn datblygu mewn tymer wleidyddol fyd-eang mor hollt a thirwedd y cyfryngau sy’n symud yn ddi-baid.

Dewch ati i noson sy’n addo’n deg bod yn bryfoclyd, yn ysbrydoledig ac yn llawn gwybodaeth. Heb sôn am y siawns i roi cynnig ar newyddiaduraeth a holi Stacey – dyma gyfle rhy dda i’w golli.

Llun gan: Matthew Shave / @matthewshave

 
 Pris Safonol £20.50 | £25.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £20.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr