Ben Fogle - Tales from the Wilderness

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes dydd ohoni.  O groesi Antarctica hyd at goncro Everest, bydd Ben yn mynd â’r gynulleidfa ar antur i’w hysbrydoli.

Dewch at Ben i’r sioe galonogol a chyffrous yma pan fydd yn rhannu straeon ei hynt yn y gwylltiroedd.  Mae Ben wedi dringo Everest, wedi nofio gyda chrocodeilod, achub eliffantod, osgoi môr-ladron, wedi cael ei adael am flwyddyn ar ynys anghyfannedd, cerdded i Begwn y De, croesi’r Man Gwag gyda chamelod, rhwyfo dros Fôr Iwerydd, dilyn trywydd Ymfudo’r Wilderbeest, nofio o Alcatraz, dioddef gan glefyd cnawdysol a phoitsio â ffuredau! 

Bydd yr anturiwr teledu poblogaidd yn adrodd, yn gynnes ac yn ddidwyll, ei hanesion gwefreiddiol. Os ydi sioeau teledu Ben at eich dant chi byddwch yn gwirioni ar y noson bersonol ac agosatoch yma o straeon o bedwar ban byd.   Bydd y sioe’n cynnwys amlgyfryngau. 

Mae Ben Fogle, Noddwr Gwylltiroedd y Cenhedloedd Unedig, wedi teithio’r byd, cyhoeddi deg llyfr gyda’r gwerthwyr gorau ac mae ei sioeau teledu’n mynd â hi drwy’r byd yn grwn, a miliynau’n eu gwylio.

 
Pris Safonol £29.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Mae Ben Fogle yn Ddarlledwr arobryn ac yn anturiwr.Sgrifennodd naw o lyfrau sydd gyda gwerthwyr gorau’r Sunday Times ac mae’n Noddwr Gwylltiroedd y Cenhedloedd Unedig. 

Mae Ben wedi dringo Mynydd Everest, Rhwyfo ar draws Môr yr Iwerydd, Rasio ar draws Antarctica i Begwn y De a chroesi anialdiroedd y Man Gwag yn y Dwyrain Canol. 

Cyflwynodd raglenni lawer i’r BBC, ITV, S5 a Discovery gan gynnwys y gyfres ysgubol o lwyddiannus New Lives in the Wild.

Mae’n un o gymrodyr y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol.Mae’n llysgennad Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd, Tusk a Hearing Dogs for the Deaf ac yn Noddwr y Groes Goch a’r Cenhedloedd Unedig. 

*      *      *     *

Cyflwynodd Ben raglenni lawer yn cynnwys Animal Park, Countryfile, Wild in Africa, Wild on the West Coast, Crufts, One Man and His Dog, Country Tracks, Extreme Dreams, A Year of Adventures, Storm City, Harbour Lives, Countrywise a Fisherman’s Lives, New Lives in the Wild.  

Gwnaeth Ben raglenni dogfen ar y Tywysog William yn Affrica, afiechyd yn Ethiopia, y Capten Scott yn Antarctica a Chrocodeilod ym Motswana. 

Teithiodd Ben yn eang yn Ne a Chanol America a theithio’r byd droeon i ddarlledu o fwy na dau gant o fannau gan gynnwys Tristan da Cunha, Pitcairn, St Helena, Dwyrain Timor, Nepal, Namibia, Cenia, Cylch y Gogledd, Zambia, Papua Gini Newydd, Uganda, Libya, Sri Lanka, Fiji, Tahiti, y Maldives, Tansanïa a Moroco. 

Gweithiodd Ben yn ohebydd arbennig i NBC News a chyhoeddi naw llyfr ymhlith y gwerthwyr gorau, The Teatime Islands, Outposts, The Crossing, Race to the Pole, The Accidental Adventurer, The Accidental Naturalist, Labrador, Land Rover, English

Mae Ben yn llongwr brwd, rhedodd y Marathon Des Sables, nofio o Alcatraz i San Francisco ac mae hefyd yn rhedwr Marathon, yn baffiwr ac yn feiciwr.  

Priododd Ben â Marina yn 2006 ar ôl ei chyfarfod yn y parc tra oedd y ddau’n mynd â’u cŵn, Inca a Maggi, am dro.Mae ganddyn nhw fab bach, Ludo, a merch o’r enw Iona a Labrador du, Storm.