The Stylistics 2019

THE STYLISTICS 2019 

Yn syth o’r Unol Daleithiau 

Noson o Hits y Naill ar ôl y Llall!

Adnabyddwn y Stylistics yn y fan yn sgìl eu hits cyfarwydd lawer megis ‘You Make Me Feel Brand New’ a enwebwyd am Grammy heb sôn am glasuron rhif y gwlith yn cynnwys ‘Can’t Give You Anything (But My Love), ‘Let’s Put it All together’, ‘Stop Look Listen’, ‘You are Everything’, ‘Betcha by Golly Wow’, ‘Sing Baby Sing’ a llawer at hynny.

Mae’r Stylistics yn dal i fod yn benigamp, yn fendigedig o ddifyr ac yn gerddorol syfrdanol, yn cymell ar gynulleidfaoedd yr hits a’u gwnaeth yn enw ar enau pawb.  

Dyma sioe rhy dda i’w cholli, am un noson yn unig!

 
 Pris Safonol £35.45

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr