The Songs of Barry White yn serennu Peabo Bryson

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

FRIDAY NIGHT IS MUSIC NIGHT LIVE BBC Radio 2
Yn cyflwyno The Songs of BARRY WHITE yn serennu PEABO BRYSON
I gyfeiliant y Leo Green Orchestra

Y seren ryngwladol canu’r felan Peabo Bryson, a enillodd wobrau Grammy am ei ddeuawdau Disney ar frig y siartiau gyda Celine Dion a Regina Belle, ydi’r act ddiweddaraf a gyhoeddwyd yn rhan o ‘Friday Night Is Music Night LIVE’ BBC Radio 2, menter newydd sy’n gweld amrywiaeth o actau amlwg eu lle ar daith yng ngwledydd Prydain i ddathlu cyfansoddwyr caneuon eiconig. 

Ochr yn ochr â theithiau gan Tom Chaplin a Beverley Knight, fydd yn perfformio caneuon Queen a Stevie Wonder yn y drefn honno, bydd Bryson yn ei chychwyn hi ar daith ar y cyd â’r Leo Green Orchestra i dalu teyrnged i un o grwneriaid mawr oes y disgo Barry White. 

Bydd y daith ddeg noson yng ngwledydd Prydain, ar fynd o Hydref 11eg tan 28ain 2019, yn rhoi tro drachefn am gyngerdd Bryson yn y London Palladium dan ei sang ym mis Tachwedd, lle clywyd trefniannau o holl hits mwyaf White yn cynnwys “Can’t Get Enough Of Your Love, Babe” a “You’re The First, The Last, My Everything”. Recordiwyd y cyngerdd gan BBC Radio 2 ac mae ar gael i wrando arno yma. 

 
 Pris Safonol (Uchafswm o 4 thocyn y pen)  £47.50 | £57.50 | £62.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £47.50 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo