The Simon and Garfunkel Story

Yn syth ar ôl wythnos yn West End Llundain yn y Vaudeville Theatre, taith y byd a phob oedfan DAN EI SANG a chymeradwyaeth sefyll ym mhob perfformiad, mae The Simon & Garfunkel Story yn ei ôl! Yn defnyddio tafluniau anferthol a phytiau ffilm gwreiddiol, mae’r Dathliad yma o’r Hanner Canmlwyddiant hefyd yn cynnwys band byw llawn yn perfformio’r hits i gyd gan gynnwys 'Mrs Robinson', 'Cecilia', 'Bridge Over Troubled Water', 'Homeward Bound' a llond gwald at hynny. Codwch eich tocynnau rhag blaen – mae hon yn noson rhy dda i’w cholli!

"Fantastic” - Elaine Paige, BBC Radio 2. "Authentic and Exciting” -
The Stage

www.thesimonandgarfunkelstory.com

 
 Pris Safonol £20.50 | £22.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr  £1.50 yn llai
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £20.50 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1.50 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr