The Bootleg Beatles

Mae clod y beirniaid drwy’r byd yn grwn yn dal i ddod i ran sioe Beatles Benna’r byd ac iddi ei phortread pur, perffaith hyd y nodyn olaf, o daith y Ffab Ffôr drwy chwe degau’r hwyl a’r sbri. Mae yma bopeth – y gwisgoedd, y stumiau, y smaldod ffraeth a’r dillad cyfnod.    

Gyda’m bach o help gan eu Pepperland Sinfonia ac yn cynnwys set arbennig i nodi hanner canmlwyddiant Abbey Road, siawns nad ydi’r cyngerdd aml-gyfrwng yma yn ddigwyddiad y flwyddyn sy’n rhy dda i’w golli i Benboethiaid y Beatles o bob oed.  

 
Pris Safonol £35
Seddi Premiwm £37.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £1 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr