Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Bootleg Beatles

Mae band Beatles penna’r byd yn dal i gael clod gan y beirniaid yn sgìl ail-greu i’r dim y llyfr caneuon mwyaf mewn hanes.Yn olrhain taith y Ffab Ffôr drwy chwe degau’r hwyl a’r sbri, mae pob manylyn bychan bach yn gyfewin gywir, o’u dillad a’u hofferynau cyfnod dilys, hyd at eu smaldod ffraeth ar lwyfan ar ddull y Beatles, dynwared lleisiol digon triw i’ch llorio a phryd a gwedd mor debyg i’r gwreiddiol fel eu bod yn mynd â’ch gwynt chi.Gyda’m bach o help gan eu ensemble cerddorfaol eu hunain, ac yn cynnwys set arbennig o ganeuon o’r LP Let It Be, dyma sioe rhy dda i’w cholli, heb flewyn ar dafod, i benboethwyr y Beatles o bob oed.

“Breathtaking” The Times
“Less a Tribute, more a reincarnation” The Telegraph  
"A terrific show" Sir George Martin

 

 
 • Pris Safonol: £36.50
 • Seddi Premiwm: £38
 • Pecyn VIP (hyn a hyn sydd ar gael): £78
  • Gwylio’r sioe o un o seddi gorau’r oedfan
  • Bag cario VIP
  • Print arbennig o boster y daith, wedi’i lofnodi gan y band
  • Eitem arbennig o farsiandïaeth wedi’i ddylunio’n arbennig a dim ond ar gael i ddeiliaid tocynnau VIP 
  • Cofrodd laminedig casgladwy’r daith a chortyn gwddw sy’n rhoi mynediad i chi i’ch bar arian preifat VIP eich hun. (Cyn y sioe a’r egwyl)
  • Diod pan gyrhaeddwch chi 
 • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £1 yn llai
 • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr