Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Bootleg Beatles

Bellach yn dathlu deugain mlynedd ers eu début ar lwyfan yn y West End yn ‘Beatlemania’, mae band Beatles Penna’r byd yn dal i gael clod y beirniaid yn sgìl ail-greu’n ddi-fefl lyfr caneuon mwya’r oesoedd. Yn olrhain hanes y Ffab Ffôr drwy chwe degau’r hwyl a’r sbri, mae pob manylyn bychan bach yn gyfewin gywir, o’u dillad a’u hofferynau cyfnod dilys, hyd at eu smaldod ffraeth ar lwyfan a dynwared lleisiol digon triw i fynd â’ch gwynt chi. Gyda’m bach o help gan eu ensemble cerddorfaol eu hunain, ac yn cynnwys set arbennig i nodi hanner canmlwyddiant Let It Be, dyma sioe rhy dda i’w cholli, heb flewyn ar dafod, i benboethwyr y Beatles o bob oed.

 
 Pris Safonol  £36.50 
 Seddi Premiwm £38

 Pecyn VIP (hyn a hyn sydd ar gael)
- Gwylio’r sioe o un o seddi gorau’r oedfan
- Bag cario VIP
- Print arbennig o boster y daith, wedi’i lofnodi gan y band
- Eitem arbennig o farsiandïaeth wedi’i ddylunio’n arbennig a dim ond ar gael i ddeiliaid tocynnau VIP 
- Cofrodd laminedig casgladwy’r daith a chortyn gwddw sy’n rhoi mynediad i chi i’ch bar arian preifat VIP eich hun. (Cyn y sioe a’r egwyl)
- Diod pan gyrhaeddwch chi 

£78
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £1 yn llai
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)  £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr