Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 8 Chwefror 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Steven Wilson

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae’r chwedl prog-roc Steven Wilson yn cychwyn ar ei daith yng ngwledydd Prydain yn grand o’i go’ yn Neuadd Dewi Sant nos Fercher 8 Medi 2021 i gefnogi ei chweched albwm solo The Future Bites.

Yn dilyn ei record ddiweddaraf To the Bone yn 2017 bu mawr edrych ymlaen at The Future Bites, sy’n cynnwys y trac newydd trawiadol 12 Things I Forgot.

Caiff ei selogion ddisgwyl perfformiadau byw cyntaf y deunydd newydd anhygoel a rhai hen ffefrynnau.

Ac yntau’n un o’r artistiaid mwyaf diwyd ym myd cerdd, enwebwyd Steven Wilson bedair gwaith am wobr Grammy, mae’n canu lliaws o offerynnau, mae’n gynhyrchydd, a bu’n flaenwr yr eiconau prog-roc Porcupine Tree.

 
  • Pris Safonol: £30.50 | £38 | £48
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934): Seddi'r stalau @ £30.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr