Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Status Quo- WEDI'I GANSLO

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Datganiad Canslo Taith 2020 Status Quo isod:  

“Mae’n chwith mawr gennym orfod cyhoeddi canslo’r daith ddeugain o oedau yng ngwledydd Prydain ac Ewrop oedd yn yr arfaeth ym misoedd Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2020 i gefnogi rhyddhau’r albwm ‘Backbone’.Mae hyn yn unol â gofynion iechyd y cyhoedd a chyngor ynghlwm â Covid-19.  Oherwydd amryfal ymrwymiadau’r flwyddyn nesaf, mae’r band yn methu ad-drefnu’r sioeau yma yn 2021. Nid dymuniad y band mo’r canslo yma damaid, ond maen nhw’n dra ymwybodol o les y band, y gynulleidfa a’r criw.Er bod pob tocyn eisoes wedi’i werthu i lawer o’r sioeau, bydd canslo’n gyfan gwbl yn rhoi lle i’n selogion – y mae gennym feddwl mawr ohonyn nhw – gael ad-daliad am y tocynnau wedi’u codi.  I raddau helaeth, band a ddiffinir gan eu perfformiadau byw ydi Quo ac rydym yn ysu am y tro nesaf cawn berfformio’n ddiogel – a nerth esgyrn ein pennau a’n breichiau!” 
_____________________________________________

A Gwestion Arbennig - RICH RAGANY A THE DIGRESSIONS

Mae AEG Presents wrth eu boddau o gyhoeddi bod hoff rocwyr Prydain Status Quo yn dilyn eu sioe ‘Radio 2 Live’ fuddugoliaethus yn Hyde Park ac yn dod yn eu holau i adfeddiannu eu safle ar y cylch byw – ar Daith Aeaf ‘Backbone’ yng ngwledydd Prydain yn 2020. Bydd Quo yn perfformio hits o’u gyrfa bum degawd ar ei hyd, ac wrth gwrs yr albwm hit diweddaraf ‘Backbone’ sydd newydd fynd i Rif 6 yn y siartiau yng ngwledydd Prydain. Dyma’r albwm o ddeunydd newydd aeth uchaf i’r siartiau ers tair blynedd ar ddeg ar hugain, ers ‘In the Army Now’ yn 1986. 

Os ydi taith ‘Backbone’ yn nodi dychwelyd yr act roc fyw hanfodol, mae albwm ‘Backbone’ ei hun yn nodi glasiad dydd newydd. Bydd yr oedau byw yma’n cynnwys set newydd sbon danlli grai gan gynnwys y clasuron i gyd ond hefyd caneuon o’r albwm cyntaf heb y diweddar anfarwol Rick Parfitt; a rhai’n cael eu chwarae’n fyw am y tro cyntaf erioed, mae ‘Backbone’ yn dangos ail-ganolbwyntio a hogi’r min creadigol. Meddai Francis Rossi, “The pressure was on: this set of new songs had to be strong enough to take their place in that amazing catalogue of Quo classics.  With songs like ‘Liberty Lane’ and ‘Backbone’ already road tested at massive shows in Hyde Park and on the Lynryd Skynryd tour, there’s no doubt that the new material stands up! We can’t wait to get back on the road in the UK.” 

Meddai Classic Rock am yr albwm: “a strong, upbeat Quo record, which adds to their legacy” ac yng ngeiriau Powerplay: “an essential addition to any right-thinking Quo fan’s collection”.  Meddai Francis Rossi, “We’ve been away from the UK live circuit for a little while and we’ve missed it, and we’ve missed the fans. The ‘Backbone’ album got such a great reception, people really understand what we are trying to do and the fans have really supported it. We can’t wait to get out there in 2020 on a proper Status Quo tour and play all the classics, plus some of these new songs for the first time.”

 
  • Pris Safonol (uchafswm o 6 tocyn y pen): £40.50 | £45.50 | £51.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934):  Seddi'r stalau @ £40.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo