Penguin Cafe

Mae’r bythol enigmatig Penguin Cafe wedi cyhoeddi taith yng ngwledydd Prydain yn 2019, ac i’w canlyn eu sioe fyw sy’n codi uwchlaw cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol fel ei gilydd drwy hyd a lled Prydain, yn cyfuno elfennau Clasurol, Amgylchol, cerddoriaeth y Byd a Chanu Gwerin i greu sain wirioneddol ddihafal ac ymdrwythol.

Yn 2009 y ffurfiwyd Penguin Cafe, gan Arthur Jeffes, yn dilyn yng nghamre ei dad, Simon Jeffes o’r Penguin Cafe Orchestra eiconig. Ffurfiodd Arthur Penguin Cafe â chymanfa newydd sbon danlli grai, yn dwyn ynghyd grw^p o gerddorion dawnus a chwbl wahanol o grwpiau fel Suede, Gorillaz a Razorlight. Mae i gerddoriaeth Penguin Cafe holl nodau amgen PCO fydd yn hoff a chyfarwydd gan ei dilynwyr, yn dal i godi uwchlaw cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol. 

Dilynodd tri albwm: A Matter of Life… yn 2008, The Red Book yn 2014 a The Imperfect Sea a ryddhawyd ar Erased Tapes yn 2017. Yn yr un flwyddyn talodd Arthur deyrnged i’w ddiweddar dad drwy berfformio record arloesol PCO, Union Cafe, yn fyw yn Union Chapel oedd dan ei sang, i gyd-daro ag ail-ryddhau’r albwm ar Erased Tapes. 

Yn 2018 perfformiodd Penguin Cafe ym Mharis, Berlin a Llundain yn cynnwys sioe arbennig i gefnogi Greenpeace yn yr oedfan newydd EartH yn Hackney. Mae Arthur a’i grŵp yn eu holau yn y stiwdio yn creu eu pumed albwm stiwdio, a ryddheir yn hydref 2019.

Llun gan: Alex Kozobolis

 
 Pris Safonol £29.00 | £32.00
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £29.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr