Paul Carrack - Taith 20/20

Dyma Paul Carrack a’i chwip o fand chwe darn yn ei chychwyn hi unwaith eto ar Ionawr 17eg ar eu Taith 20/20 ddeg ar hugain o oedau. Mewn rhaglen ddogfen ar y BBC am ei yrfa hanner can mlynedd ryfeddol cafodd Paul y glasenw ‘Y Dyn â’r Llais Euraid’ - llais a glywyd mewn caneuon werthodd filiynau megis ‘How Long’ gan ACE, ‘Tempted’ gan Squeeze a’r gân a enwebwyd am Wobr Grammy ‘Living Years’ gan Mike and the Mechanics - ac mae bellach wedi hen ennill ei blwy yn un o’r cerddorion annibynnol mwyaf diwyd ar y sîn. Ar ôl dod yn ei ôl o daith yn Japan a’r Unol Daleithiau yn offerynnwr a enwir gyda’r Eric Clapton Band, mae Paul yn awyddus i fynd yn ôl at ei set ei hun yn rhoi lle amlwg nid yn unig i’r hits a’r cydweithredu â bandiau megis yr Eagles ond hefyd i ganeuon o’i ddau ar bymtheg o albymau solo.

Rhyddheir yr albwm newydd ‘The Best of LIVE’ 1995-2020 ym mis Hydref 2019.

 
Pris Safonol £37.50 | £42.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr