Marillion gyda’u Ffrindiau o’r Gerddorfa – Yn fyw yn 2019

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Cyhoeddodd Marillion eu bod ar daith drachefn yng ngwledydd Prydain ac Ewrop yn 2019 a chymanfa fwy o gerddorion yn ymuno â’r band. 

Bydd y sioeau’n cynnwys y Pedwarawd Tannau In Praise of Folly a Sam Morris ar y Corn Ffrengig ac Emma Halnan ar y Ffliwt, mewn eitemau dethol drwy gydol y sioe fel o’r blaen.

Ym mis Rhagfyr 2017, chwaraeodd Marillion sioe yn y Royal Albert Hall dan ei sang, y cyngerdd werthodd gyflymaf yng ngyrfa’r band, yn cynnwys yr un ensemble o gerddorion oedd ar y daith hefyd yng ngwledydd Prydain yng ngwanwyn 2018.  Chwedl selogion a’r beirniaid fel ei gilydd, roedd y cyngerdd yn y Royal Albert Hall yn ‘un o’r cyngherddau gorau yn hanes Marillion’. Ers hynny rhyddhawyd recordiad y sioe, All One Tonight, ar DVD, Blu-Ray, CD a finyl a chyrhaeddodd frig y siartiau mewn pum gwlad.

Bydd Marillion yn chwarae caneuon sy’n ymestyn dros eu gyrfa bedwar albwm ar ddeg gyda Steve Hogarth, gan fod 2019 yn dathlu deng mlynedd ar hugain ers iddo ymuno â’r band. 

Meddai Steve Hogarth: “Has it really been 30 years?! Steve R tells me it’s his 40th anniversary so it’s a double celebration! It’s amazing to be in this position after all this time. We’ve added this wonderful six-piece to the band for this entire tour. They’re brilliant players, good friends, and the chemistry we have together has already spoken for itself. I thought we’d never beat that night at RAH... but there’s going to be two nights and two different RAH set lists this time, so let’s see what we, and our legendary fans can do.”

Aelodau MARILLION yw: 

Steve Hogarth – llais blaen, geiriau’r caneuon, allweddellau, gitarau, offerynnau taro
Steve Rothery – gitarau trydan, gitarau acwstig
Pete Trewavas – Bas, Gitâr, Llais Cynorthwyol
Mark Kelly – allweddellau, samplau ac effeithiau, llais cynorthwyol, rhaglennu
Ian Mosley – drymiau, offerynnau taro

 
Pris Safonol (uchafrif o bedwar tocyn yr un/y pryniant) £39.50 | £44.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seddi'r stalau @ £39.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Cofiwch fod yr Amodau a’r Telerau canlynol yn berthnasol.

AMODAU A THELERAU

  1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw tocyn y digwyddiad a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r Hyrwyddwyr. Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r Hyrwyddwyr os gofynnir amdano.

  2. Gwerthir tocyn y digwyddiad gan yr Hyrwyddwyr yn uniongyrchol o’r Cwsmer.   Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri Amodau a Thelerau Gwerthu Tocynnau.

  3. Daw tocyn y digwyddiad yn ANNILYS AR UNWAITH o’i ailwerthu NEU EI GYNNIG I’W WERTHU, oni bai bod hynny drwy’r cyfleuster ailwerthu wynebwerth selogyn i selogyn a ddarparir gan yr asiantau tocynnau neu Twickets.  
  1.      I gael mynd i’r cyngerdd, rhaid i’r cyngherddwr ddod â’r:

            i)  Tocynnau
           ii)  Cadarnhad archebu
          iii)  Cerdyn credyd a ddefnyddiwyd i godi’r tocynnau ac a ddangosir ar y cadarnhad archebu

Gallai peidio â’r dod â’r holl eitemau i), ii) a iii) uchod beri gwrthod mynediad i’r cyngerdd

 
Bwciwch Nawr