Lulu

Mae gan Lulu ddigon i weiddi yn ei gylch o hyd a hithau’n cychwyn ar daith enfawr eto yng ngwledydd Prydain. 

Cantores, cyfansoddwr caneuon, actores, trysor cenedlaethol – i gyd yn enwau roddwyd ar Lulu.    Dygnodd ati, lle gwegiodd llawer – a pham? heb flewyn ar dafod oherwydd ei dawn artist a’i phenderfyniad personol.   Mae ei pherfformiadau gwefreiddiol yn sicrhau iddi selogion triw sy’n dod allan y naill flwyddyn ar ôl y llall i weld chwedl wrth ei gwaith. 

Os na welsoch chi Lulu’n fyw, peidiwch da chi â cholli’r cyfle arbennig yma a Lulu’n adrodd stori ei bywyd hynod, bellach yn ddeng mlwydd a thrigain, a gyrfa fu’n frenin i lawer o’i chydoeswyr.  

Sioe dan ei sang o hits ydi Still on Fire, a Lulu’n mynd â ni ar ei thaith bersonol ei hun drwy ei cherddoriaeth.   A band pedwar darn yn gefn, sgrîn LED gyda munudau diffiniol teulu a gyrfa a ddetholwyd yn ofalus.   Bydd Lulu yn cael gennych eistedd, sefyll, dawnsio, canu, chwerthin neu ddim ond gwrando ar stori anhygoel gychwynnodd ar 3ydd Tachwedd 1948. 

Rhywbeth i weiddi yn ei gylch?  Mae gan Lulu ddigonedd!

 
 Pris Safonol £35 | £40 | £45
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi stalau @ £35 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr