Lulu

Mae gan Lulu ddigon i weiddi yn ei gylch o hyd a hithau’n cychwyn ar daith enfawr eto yng ngwledydd Prydain. 

Cantores, cyfansoddwr caneuon, actores, trysor cenedlaethol – i gyd yn enwau roddwyd ar Lulu.    Dygnodd ati, lle gwegiodd llawer – a pham? heb flewyn ar dafod oherwydd ei dawn artist a’i phenderfyniad personol.   Mae ei pherfformiadau gwefreiddiol yn sicrhau iddi selogion triw sy’n dod allan y naill flwyddyn ar ôl y llall i weld chwedl wrth ei gwaith. 

Os na welsoch chi Lulu’n fyw, peidiwch da chi â cholli’r cyfle arbennig yma a Lulu’n adrodd stori ei bywyd hynod, bellach yn ddeng mlwydd a thrigain, a gyrfa fu’n frenin i lawer o’i chydoeswyr.  

Sioe dan ei sang o hits ydi Still on Fire, a Lulu’n mynd â ni ar ei thaith bersonol ei hun drwy ei cherddoriaeth.   A band pedwar darn yn gefn, sgrîn LED gyda munudau diffiniol teulu a gyrfa a ddetholwyd yn ofalus.   Bydd Lulu yn cael gennych eistedd, sefyll, dawnsio, canu, chwerthin neu ddim ond gwrando ar stori anhygoel gychwynnodd ar 3ydd Tachwedd 1948. 

Rhywbeth i weiddi yn ei gylch?  Mae gan Lulu ddigonedd!

"Her voice has lost none of its sassy, soulful crackle and the original songs are smart, intelligent and seductive." The Times 

"Still packing a punch…her passion and talent for music is clearly her number one priority…and long may it last."  The Birmingham Post

"Stand back, Florence and Paloma, Lulu has re-lit her fire."  York Press

 
 Pris Safonol £35 | £40 | £45
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi stalau @ £35 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr