Lighthouse Family

DRYSAU'N AGOR 7PM

LIGHTHOUSE FAMILY
YN EU HOLAU AC I’W CANLYN EU HALBWM STIWDIO CYNTAF ERS DEUNAW MLYNEDD

Daw Lighthouse Family, un o fandiau mwyaf llwyddiannus diwedd y naw degau  a dechrau’r ganrif yma, yn eu holau ac i’w canlyn albwm stiwdio newydd ar ôl deunaw mlynedd. Rhyddheir ‘Blue Sky In Your Head’ ar 3ydd Mai ar Polydor a bydd yn cynnwys ‘Essentials’, holl ganeuon clasurol y band wedi’u hailwampio am y tro cyntaf erioed i ddathlu chwarter canmlwyddiant eu hanes recordio.   ‘My Salvation’ ydi’r sengl flaen, trac godidog o felodaidd cystal bob tamaid ag y disgwyliech gan y band a gynhyrchodd yr hits bythol ‘Lifted’, ‘High’, ac ‘Ocean Drive’, sydd i gyd wedi’u cynnwys ar ‘Essentials’. 

Pedwerydd albwm Lighthouse Family ydi ‘Blue Sky In Your Head’ a’u gwêl yn ôl ar eu label gwreiddiol Polydor ac ynghyd unwaith ato â Colin Barlow, yr A&R a’u darganfu, a’u rheolwr cyntaf, Keith Armstrong, yr un tîm oedd ynghlwm â nhw pan oedden nhw ar eu hanterth yn ben ar FM Radio. Bydd y deuawd yn dilyn rhyddhau’r albwm â thaith yng ngwledydd Prydain yn ddiweddarach eleni, yn dod i ben yn y London Palladium eiconig ar 22nd Tachwedd.

 
Pris Safonol £28 | £38 | £50.50

Pecyn VIP
- Gwylio’r sioe o un o’r seddi gorau yn y

- Cyfarfod aelodau o’r band cyn y sioe a chael tynnu eich lluniau gyda nhw. 
- Cael print celfydd o’r daith wedi’i lofnodi ymlaen llaw 
- Cael eich cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP penodol i’r daith

£118
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444). Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl
 

Tunde Baiyewu a Paul Tucker ffurfiodd Lighthouse Family ar ôl cyfarfod ym Mhrifysgol Newcastle ddechrau’r 1990au. Llwyddiant mudlosgi oedd eu halbwm début ‘Ocean Drive’ o’r flwyddyn 1995, a aeth chwe gwaith yn blatinwm ar yr un pryd ag aros yn y siartiau albymau am agos  dair blynedd. Daeth ‘Lifted’ yn un o ganeuon diffiniol y cyfnod, yn glasur pop-enaid oedd i’w glywed yn ddi-baid ar y radio ac a ddaeth yn drac sain stryd fawr Prydain, amser gyrru Prydain a noson allan Prydain. 

Roedd yr albwm dilynol, ‘Postcards From Heaven’, yn cynnwys tair sengl o’r Deg Uchaf – ‘Raincloud’, ‘High’ a ‘Lost in Space’ – ac aeth chwe gwaith i safle platinwm, mewn siartiau ledled Ewrop, y Dwyrain Pell, Awstralia a Seland Newydd. Fe fu i’w trydydd albwm, ‘Whatever Gets You Through The Day’ (2001) gynhyyrchu sengl eto yn y Deg Uchaf, sef ‘(I Wish I Knew How It Would Feel to Be) Free/One’, ond y tro yma roedd y band ar ben ei dennyn, eu cyfeillgarwch wedi chwythu’i blwc ar ôl blynyddoedd ar daith yn byw’n llawiach. Ac roedd Tunde yn delio â gofid colli ei fam, sefyllfa fwy cymhleth gan fod ei lystad, Olusegun Obasanjo, yn Arlywydd Nigeria ar y pryd. Does ryfedd bod ar y ddau angen hoe fach. 

Yn y cyfamser ffurfiodd Paul fand, The Orange Lights, a rhyddhaodd Tunde ddau albwm solo, ond roedd yr hen gysylltiad rhwng y ddau yn dal i fod, ac yn 2010 ymunodd y ddau o’r newydd gyda golwg ar wneud pedwerydd albwm. 

 “Somehow we couldn’t knock it together in the studio,” meddai Paul. “So we decided to go and do some shows, to remind ourselves who we are and what we do. As one of the Duran Duran guys said to me: ‘What do you want to go in the studio for? That’s where all the arguments happen! Go and do some gigs…’ So, that’s what we did, and it was great.” 

Ond roedd yr hen ysfa’n dal i fod yno ac erbyn i’r band aduno yn 2016 roedd yn benderfynol o wneud record, rhywbeth oedd yn Lighthouse Family clasurol, ond hefyd i’w glywed fel y gallasid ei wneud heddiw.Yn swatio mewn stiwdio yng ngogledd Llundain, buan y cafodd yr hen ffrindiau a chydweithredwyr eu cywair. 

 “What happens when Tunde and I get in the studio is, we just drift off – we don’t ever row!” meddai Paul. “There’s no shouting or throwing things. In fact we only ever had one argument - but it lasted 20 years!" 

Ddaru’r blynyddoedd hynny bylu dim ar allu hynod y Lighthouse Family o ran saernïo caneuon cain hardd. Mae eu sengl gyntaf ers agos i ugain mlynedd, ‘My Salvation’ yn drac calonogol sy’n esgyn ar dannau moethus ac sy’n adleisio’r Pet Shop Boys ar eu gorau imperialaidd. Mae ei deimladau’n cyd-daro i’r dim â dychwelyd y band: “I wrote it at the end of 2016, when there were lots of things changing in politics and my son had just got his first job starting out in the world. There’s the line: ‘When you say a prayer, does anybody hear, send an SOS…’ You’re looking for that touchstone that salvation can bring.” 

Cychwynna ‘Blue Sky In Your Head’ â’r trac teitl sy’n ymdonni, yn ymdreiglo. Mae ei thema, chwedl Tunde, yn debyg i ‘Ocean Drive’. “A dream of a place, a dream of escape, something you want to get away to.” 

 “And that’s kind of you what you want Lighthouse Family songs to do: put a Blue Sky In Your Head,” meddai Paul wedyn. 

Yn wir, mae gan yr albwm newydd rywbeth a fu bob amser yn rhan o’r Lighthouse Family: ymdeimlad o hyder ac adnewyddu.   “We’re trying to create something anthemic and uplifting but real,” meddai Paul. “That idea of: ‘I know the sun’s gonna shine again’, it’s quintessential Lighthouse Family.” 

 “I like hymns, always have. I was in the choir as a kid,” meddai Tunde wedyn. “I think all the songs on the record have that feel. They’re urban hymns.” 

Negeseuon gobaith a dyrchafu. Caneuon cymuned a chymundeb. Caneuon cariad ac ymgysylltu. Alawon i’w canu, nerth esgyrn eich pennau, o’r galon. Lighthouse Family, neb ond y nhw, yn eu holau i ailddeffro’r hud eto fyth.