Johnny Cash Roadshow

Yr unig sioe a gefnogir gan y Teulu Cash! Dyma’r Johnny Cash Roadshow yn ei hôl yn llond ei chroen yn 2020 ac i’w chanlyn sioe newydd sbon danlli grai. Eleni mae’r perfformiwr arobryn Clive John yn talu teyrnged i Yrfa Cash sef The Man In Black, ochr yn ochr â’i Wraig eiconig June Carter a chwaraeir gan Emily Heighway, y Roadshow Horns, ac mewn rhai sioeau ‘The Carter Sisters’.  Fe gewch chi yma’r holl hits megis Man in Black, Walk the Line, Ring of Fire, Boy Named Sue ochr yn ochr â rhai o’r caneuon tywyllach mwy cyforiog o awyrgylch o’r Recordiadau Americanaidd diweddarach megis The Man Comes Around a Hurt sy’n gwneud y sioe eleni’n reid colli cylla o ganeuon drwy yrfa Cash, mewn noson sydd dan ei sang o ddifyrrwch.  

Mae’r Johnny Cash Roadshow yn cael cymeradwyaeth sefyll bob nos a dyma ddathliad mwyaf a gorau Johnny Cash yn y byd heddiw - does dim dau na fyddwch yn gweiddi am ragor. 

 
 Pris Safonol £24.50 | £26.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.