Hozier

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Nos Fawrth 17 Medi daw Hozier, y canwr roc indi aruthrol o Iwerddon, yn ei ôl i Neuadd Dewi Sant yn rhan o’i daith Wasteland, Baby! y bu mawr edrych ymlaen ati. 

Mae ail albwm  Hozier, Wasteland, Baby! – a ryddheir ddydd Mercher 1 Mawrth – yn cynnwys y senglau penigamp Nina Cried Power (ac arni’r actau canu’r enaid eiconig Mavis Staples a Booker T), Movement ac Almost (Sweet Music). Nid yn unig y mae Nina Cried Power yn cychwyn yr albwm, ond bu eisoes yn llwyddiant ysgubol, a Barack Obama yn ei chynnwys ar restr ei hoff ganeuon o’r flwyddyn 2018! 

Enillodd y canwr o Wyddel, a aned yn Andrew Hozier-Byrne, fri drwy’r byd yn grwn fel taranfollt yn sgìl ei sengl ysgubol o lwyddiannus Take Me To Church (a ryddhawyd yn wreiddiol i’w llwytho i lawr am ddim ym mis Medi 2013) a werthodd wedyn dros ddwy filiwn o gopïau ac ennill gwobr Ivor Novello fawr ei bri. Recordiwyd ei albwm début, dan ei enw ei hun, yng nghroglofft cartref ei rieni yn Bray, Swydd Wicklow, ond buan y dihangodd Hozier o’r  cyffiniau hynny i fachu hiciau ar Saturday Night Live a deuawd gydag Annie Lennox yn y gwobrau Grammy. 

Wasteland, Baby! ydi’r albwm dilynol mawr ei glod gan y beirniaid, a ffrydiwyd ddwy filiwn o weithiau ar Spotify yn unig. Eisoes gwerthodd yr albwm dros 850,000 o gopïau yn gyn-werthiannau yng ngwledydd Prydain – gyda chyrraedd safle platinwm – ar yr un pryd â gwerthu 4.4 miliwn o gopïau drwy’r byd. Mae cyfanswm ffrydiau Hozier drwy’r byd bellach yn 4.5 biliwn i’w ryfeddu!

 
 Pris Safonol  Rhengoedd 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 £32
   Stalau, Lefel 1 £37.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444   seddi'r stalau @ £32 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl