Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

GOHIRIWYD - The Hollies

Mae’r Hollies yn un o hoff fandiau Prydain. Mae eu cytgordiau esgynnol, eu caneuon disglair o grefftus ynghyd ag ôl-gatalog helaeth hits cofiadwy’r Hollies yn ymorol am hirhoedledd un o’r grwpiau mwyaf ddaeth i’r fei o chwyldro Roc Prydain y 1960au - yr oes pan ddechreuodd Cerddoriaeth Prydain sgrytian y byd. 

Cynhyrchodd y band rai o’n hoff ganeuon: The Air That I Breathe, rhif un yn America: Long Cool Woman (In A Black Dress), Bus Stop, I’m Alive, Carrie Anne, He Ain’t Heavy, He’s My Brother sy’n cynhyrfu’r enaid... ac ymlaen â’r rhestr.

Mae’r Hollies yn ymfalchïo’n arw mewn cyflwyno eu teithiau theatr. Does dim angen act yn gefn gan fod eu perfformiad llwyfan y gallu para dros ddwyawr. Mae oedau cyngerdd yn digwydd yn rheolaidd yng ngwledydd Prydain, Llychlyn, Ewrop, Awstralia a Seland Newydd. Ni wahanon nhw erioed ac maen nhw ar daith ym Mhrydain a’r byd bob un flwyddyn ers 1963.

Cyflwynwyd yr Hollies i Oriel Enwogion Roc a Rôl America yn 2010 am y teitl: ‘Impact on the Evolution, Development and Perpetuation of Rock and Roll’ ac maen nhw’n dal Gwobr Ivor Novello sydd i’w mawr chwennych am ‘Gyfraniad Eithriadol i Gerddoriaeth Prydain’.

 
 Pris Safonol £29 | £31 | £34
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2 yn llai
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Gohiriwyd dros dro