Freya Ridings

Freya Ridings yw’r si sicr newydd sydd ar enau pawb o Taylor Swift hyd at Florence Welch a Richard Quinn. Daeth yn stori llwyddiant syfrdanol 2018 yn sgìl ei hit ‘Lost Without You’ aeth â hi fel dwn i ddim be ac a werthodd blatinwm.Dyna gân unwaith mewn oes a roddodd Freya ar y map yn ddi-oed, a darodd y 10 Uchaf saith o weithiau yn ystod rhediad chwe mis yn y 40 Uchaf ac sydd bellach yn tynnu tua dau gan miliwn o ffrydiau. 

Ar drothwy Gorffennaf 19eg sef dyddiad rhyddhau ei halbwm début dan ei henw ei hun, y bu mawr edrych ymlaen ato, bellach gall Freya Ridings gyhoeddi manylion ei thaith fwyaf yng ngwledydd Prydain hyd yn hyn. Fe’i gwêl yn chwarae i gynulleidfa ar y cyd o dros 23,000 o bobl, yn cynnwys dros 5000 yn Llundain lle mae’n dod i’r llwyfan yn yr Eventim Apollo. 

 ‘Lost Without You’ enillodd i Freya ei phlwy’n seren dydd a ddaw, ond cryfder ei sioeau byw a enillodd iddi’n gyntaf selogion ar dafod leferydd - fel y’u gwelwyd yn ei recordiadau byw cynnar ‘Live At Omeara’ a ‘Live At St. Pancras Old Church’.Ar bob taith gwelwyd Freya yn codi i chwarae oedfannau mwy, yn fwyaf diweddar sioe werthodd bob tocyn yn Llundain yn The Roundhouse. 

Ys dywedodd adolygiad byw cynnar yn The Independent “Each song and every lyric was delivered impeccably and with heart, demonstrating there was real angst and emotion entwined within those words.”

 

 
 Pris Safonol £21 | £25
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  seddi'r stalau @ £21 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Dim tocynnau ar ôl