Frank Turner & The Sleeping Souls

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae’r trwbadŵr gwerin Frank Carter yn cychwyn ar ei daith yng ngwledydd Prydain – y bu mawr edrych ymlaen ati – yn Neuadd Dewi Sant nos Sul 24 Tachwedd 2019. 

Mae’r daith yn cyd-fynd â rhyddhau ei wythfed albwm stiwdio No Man’s Land – a ryddheir ddydd Gwener 16 Awst – a gwêl Frank yn perfformio set solo, a’r ail hanner yn acwstig gyda’i fand The Sleeping Souls yn gefn. 

Catherine Marks ydi cynhyrchydd y record sydd wedi’i gyflwyno i straeon cyfareddol merched yr anwybyddwyd eu bywydau anhygoel oherwydd eu rhyw.Fe’i cefnogir hefyd gan gyfres podlediad dair rhan ar ddeg, Tales from No Man's Land, aeth yn syth i Rif Dau yn siartiau podlediad Apple UK.

 
 Pris Safonol £30.50 | £35.50 | £42.50
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Seddi'r stalau @ £30.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr