Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Ffrydio: THAT’LL BE THE DAY DOLIG 2020

Sioe Dolig That’ll Be The Day
GWYLIO AR LEIN

Yn cynnwys holi ac ateb BYW rhyngweithiol a chyfle dihafal i gael cip ar lein ar 
Trevor a rhai o’r cast. 


Mae sioe Dolig Roc a Rôl That’ll Be The Day ar fynd ers deng mlynedd ar hugain.  Yn y dyddiau gwallgo yma, tra mae’r sioe yn methu mynd ar daith, rydym wrth ein boddau o allu cynnig i chi’r cyfle i weld y sioe Dolig newydd sbon danlli grai gan swatio’n braf ar eich aelwyd eich hun! 

Bydd y sioe wedi’i recordio ymlaen llaw yn cynnwys y clasuron Dolig pop gorau erioed a chaneuon Dolig traddodiadol ochr yn ochr ag actau comedi digri dat ddagrau. AT HYNNY bydd Trevor a rhai o’r cast YN FYW AR LEIN y noson honno, cyn y sioe, yn ystod yr egwyl ac ar ôl y sioe i ateb eich cwestiynau, i sgwrsio ac i rannu joch rhithwir â chi ar lein! Cofiwch wisgo fel cangen Fai fel taech chi’n mynd i’r theatr, tynnu llun eich criw a’i lwytho i fyny yn ystod y sioe i Trevor a’r giang gael ei weld. 

I lawer ohonon ni, rhaglen Dolig arbennig That’ll Be The Day ydi cychwyn cynta tymor yr ŵyl. Does dim rhai iddi fod fymryn yn wahanol eleni! Dewch aton ni ar reid colli cylla ar sled drwy oes ‘aur’ Roc a Rôl a Pop……cymysgedd pefriol o hits Dolig, hwyl a hiraeth ac iddo naws ddi-feth ‘eli’r galon dros Dolig’. 
 

*Recordiwyd y sioe yn Gordon Craig Theatre yn Stevenage ym mis Hydref.

** Rhoddir hyd at £4.25 y tocyn i Neuadd Dewi Sant.

 
  • PRYNU FFRWD: £12.99
  • PRYNU FFRWD A LLWYTHO I LAWR: £17.99
 
Bwciwch Nawr